ท่านอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เหมาะสม 

ท่านอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เหมาะสม

การที่คุณแม่ตั้งครรภ์นอนหลับหลายอริยาบถ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ การหาท่านอนสำหรับคุณแม่ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่และทารกของคุณแม่มีสุขภาพดีตลอดการตั้งครรภ์ดังนี้

 1. ท่านอนหงายราบ (Supine position)
  ท่านี้จะช่วยให้คุณแม่หลังไม่เอียง ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยลดอาการบวมที่เท้าและขาได้ แต่ไม่ควรนอนท่านี้เป็นเวลานานเพราะอาจทำให้เกิดอาการหมดสติ หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 1. ท่านอนตะแคงซ้ายหรือขวา (Side-lying position)
  ท่านี้เป็นท่านอนที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะช่วยลดการดันที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกในครรภ์ นอนตะแคงข้างซ้ายจะช่วยลดการกดที่หัวใจและปอด ส่วนการนอนตะแคงข้างขวาจะช่วยลดการกดที่ไตและม้ามเนื้อเยื่อเอว
 2. ท่านอนคว่ำ (Prone position)
  ท่านี้ไม่แนะนำให้คุณแม่ที่มีครรภ์มากกว่า 16 สัปดาห์ เพราะอาจทำให้มีการกดที่ทารกในครรภ์ แต่ถ้าคุณแม่มีครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์และมีความสบายเมื่อนอนท่านี้ ก็สามารถนอนได้ เพราะท่านี้จะช่วยลดการกดที่หลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกในครรภ์
 3. ท่านอนตะแคงข้างก่ายหมอนข้าง (Side-lying position with a pillow between legs)
  ท่านี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหากับการหลับที่ดี โดยให้ใช้หมอนแนบเข้ากับเข่าและขาเพื่อช่วยลดการกดที่สะโพกและเปลี่ยนท่านอนไปเป็นเวลาสั้น ๆ
 4. ท่านอนหงายศีรษะยกสูง (Semi-reclining position)
  ท่านี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการแสบร้อนหรืออาเจียน โดยให้ใช้หมอนหลายชั้นรองรับหลังและหลังศอก เพื่อช่วยให้คุณแม่นอนอยู่ในตำแหน่งที่สบายและไม่มีการกดที่ทารกในครรภ์ นอกจากนี้ การนอนท่านี้ยังช่วยลดการกดที่หลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกในครรภ์


นอกจากนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการนอนท่านอนตะแคง เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกในช่องคลอด และหลีกเลี่ยงการนอนหงายหลังเพื่อป้องกันการดันที่ส่วนล่างของคุณแม่และการกดที่ทารกในครรภ์ 

ทั้งนี้จะเห็นว่าการนอนท่านอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพดี คุณแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และหาท่านอนที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์ เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีตลอดการตั้งครรภ์และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่และทารกในครรภ์

Reference

 1. “Maternal sleep and fetal health: A review” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736943/
 2. “Effect of maternal sleep position on fetal well-being” (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956360
 3. “Maternal sleep practices and stillbirth: Findings from an international case-control study” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5605165/
 4. “The effect of maternal sleep position on fetal movements” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30842925
 5. “Maternal sleep during pregnancy and poor fetal outcomes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6644801/