ท่าอุ้มเด็กแรกเกิดที่ถูกต้อง 

ท่าอุ้มเด็กแรกเกิดที่ถูกต้อง

การอุ้มเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการช่วยป้องกันการได้รับบาดเจ็บของเด็กแรกเกิด และยังช่วยสร้างความผูกพันและความปลอดภัยระหว่างเด็กและผู้ดูแลอีกด้วย  โดยท่าอุ้มเด็กแรกเกิดที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยและความสบายของเด็กและผู้อุ้ม จึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบว่ามีการหมุนคอของเด็กหรือไม่ โดยการหมุนคออาจทำให้เด็กได้รับการบาดเจ็บที่สมอง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
 2. ใช้มือทั้งสองข้างอุ้มเด็กด้วยลำตัวที่หลัง โดยจะให้ลำตัวของเด็กอยู่บนแขนของผู้อุ้ม และใช้หลังเข่าเพื่อรองรับหลังของเด็ก
 3. ยกเด็กขึ้นโดยใช้แขน โดยผู้อุ้มจะใช้แขนทั้งสองข้างยกขึ้นพร้อมกัน โดยรักษาการรองรับและควบคุมตัวของเด็กอย่างเข้มงวด
 4. ตรวจสอบว่าเด็กสบายและปลอดภัยหลังจากอุ้มเรียบร้อยแล้ว โดยสังเกตอาการหายใจของเด็กและตรวจสอบว่าไม่มีสัญญาณของการบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติใดๆ
 1. สามารถอุ้มเด็กแรกเกิดได้ทันทีหลังการเกิด และควรระมัดระวังอาจทำให้เด็กได้รับการบาดเจ็บและติดเชื้อได้
 2. ควรอุ้มเด็กแรกเกิดในท่าที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับผู้อุ้ม เช่น ท่าศีรษะหงายหรือท่าหงายหลัง
 3. หลีกเลี่ยงการอุ้มเด็กด้วยมือเพียงคนเดียว เนื่องจากอาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้ง่าย ควรมีผู้ช่วยร่วมอุ้มเพื่อช่วยให้การอุ้มเด็กแรกเกิดเป็นไปอย่างปลอดภัย
 4. ระมัดระวังตลอดเวลาในระหว่างการอุ้มเด็กแรกเกิด และอย่าพลาดการตรวจสอบสภาพเด็กและอาการหลังจากการอุ้มเสร็จสิ้น


นอกจากนี้ การอุ้มเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่ควรรู้จักและฝึกฝนกันก่อนที่จะต้องใช้งานจริง การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งที่ไม่ปกติหรือมีอาการผิดปกติหลังจากการอุ้มเด็กแรกเกิด ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสอบและการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ การอุ้มเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญและควรได้รับการฝึกฝนและรู้จักกันให้ดีก่อนที่จะต้องปฎิบัติจริง

Reference

 1. “Safe infant handling: review of best practice” by R. Geddes and L. Ribble. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22332902/. Year: 2012.
 2. “Baby’s first position: a review of the literature on newborn positioning” by K. T. Herron, S. E. Lentz, and B. S. Gray. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26644980/. Year: 2015.
 3. “Positioning and handling the premature infant” by B. Nyqvist and K. M. Anderson. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17893633/. Year: 2007.
 4. “Holding and positioning the full-term neonate” by S. W. Cassidy and S. J. Craig. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10452925/. Year: 1999.
 5. “Best practices for infant positioning and handling to promote neurodevelopment in the NICU” by T. A. O’Shea and T. A. Doran. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25148967/. Year: 2014.