คุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระมัดระวัง 

คุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระมัดระวัง

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด เพราะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายและอาจมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกได้โดยตรง ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆในการตั้งครรภ์ จึงจำเป็นเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการป้องกัน

 1. การติดเชื้อ
  การตั้งครรภ์อาจเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอต่อการติดเชื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ เชื้อรา และการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ซึ่งผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อเสริมสร้างร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน
 2. การมีภาวะแทรกซ้อน
  หากคุณแม่มีประวัติโรคหรือภาวะแทรกซ้อนก่อนตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ หรือภาวะสูงอากาศไนโตรเจน อาจเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และทารก เพราะภาวะเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายของคุณแม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ ดังนั้น คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อรับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่
 1. การใช้ยาและสารเคมี
  การใช้ยาและสารเคมีต่างๆ ในช่วงตั้งครรภ์อาจมีผลกระทบต่อทารกและแม่ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ และไม่ควรใช้ยาหรือสารเคมีโดยไม่มีการปรึกษาแพทย์ แม้ว่ายาหรือสารเคมีเหล่านั้นจะเป็นยาที่พบในร้านขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ก็ตาม
 2. การดื่มสุราและสารเสพติด
  การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดอาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และทารกได้ แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามในการดื่มสุราแต่ควรจำกัดการดื่มเป็นเวลานานหรือห้ามดื่มเลยถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรใช้สารเสพติดใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อทารกและแม่ได้
 3. การออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์ แต่ต้องระมัดระวังในการเลือกประเภทของกิจกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ และไม่ควรทำกิจกรรมที่เหนื่อยมากเกินไป นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพในการตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อรักษาสุขภาพของแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม

สรุปว่า การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีอุปสรรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดในช่วงตั้งครรภ์ โดยควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาสุขภาพของแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม

Reference

 1. “Pregnancy Complications and Risk of Cardiovascular Disease Death: The Women’s Health Initiative” (2016) – https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2016/05000/Pregnancy_Complications_and_Risk_of_Cardiovascular.15.aspx
 2. “Preconceptional health: risks and precautions” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964448/
 3. “Risk of stillbirth and infant death stratified by gestational age” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6502629/
 4. “The impact of pregnancy on maternal risk of cancer: A review” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204617/
 5. “Effects of physical activity on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis” (2021) – https://journals.lww.com/acsm-essr/fulltext/2021/10000/effects_of_physical_activity_on_pregnancy_outcomes.5.aspx