วิธีเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะกับเด็กทารก 

วิธีเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะกับทารก

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างพัฒนาการของทารกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกควรเป็นของเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยพัฒนาการของทารก ซึ่งจะต้องรองรับการเรียนรู้และการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 1. ของเล่นที่เป็นสื่อการเรียนรู้
  ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกคือของเล่นที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่นที่มีสีสันสดใสและรูปทรง สำหรับพัฒนาการทางสติปัญญาของทารก โดยที่ไม่มีส่วนประกอบที่อันตรายให้กับทารก
 2. ของเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ
  ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกคือของเล่นที่สามารถส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อของทารกได้ เช่น ของเล่นที่ต้องใช้แรงกด การคลายกล้ามเนื้อ หรือแรงบิด ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของทารกได้ เช่น ลูกบอลขนาดเล็กหรือโปร่งใสที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับทารก
 3. ของเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนาสมอง
  เช่น สล็อตสี พวกอักษร และตัวเลข เป็นต้น ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความสนใจในวิชาต่าง ๆ และสามารถสรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ของเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนาการเคลื่อนไหว
  ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกคือของเล่นที่สามารถส่งเสริมการเคลื่อนไหวของทารกได้ เช่น ของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหว หมุน หรือตกแต่งได้ เช่น กระตุ้นการเคลื่อนไหวในสมองและร่างกายของทารก ตัวอย่างเช่น ตะกร้าใส่ของเล่นที่เล็กพอที่จะช่วยให้ทารกมองและค้นพบของเล่นได้เอง และเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว
 2. ของเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสาร
  ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกคือของเล่นที่สามารถส่งเสริมการสื่อสารของทารกได้ เช่น ของเล่นที่มีเสียงพูดหรือเสียงเพลง และสามารถเรียนรู้คำพูดหรือเสียงได้ เช่น หุ่นของเล่นที่พูด หรือของเล่นที่ทำเสียงเพลง
 3. ของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สังคม
  ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกคือของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมของทารกได้ เช่น ของเล่นที่สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น ของเล่นที่มีหลายชิ้นและสามารถแบ่งปันกันเล่นได้ หรือเกมที่เล่นกับเพื่อนหรือผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสังคมของทารก


นอกจากนี้ การเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกยังควรคำนึงถึงความเหมาะสมต่อวัยและระยะเวลาในการใช้งานของเด็ก ซึ่งต้องเลือกของเล่นที่สามารถใช้งานได้นานๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับทารกควรเป็นของเล่นที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้วิธีการทำความสะอาดที่ซับซ้อน เช่น ของเล่นที่สามารถล้างด้วยน้ำและสบู่ได้โดยง่าย เพื่อให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างปลอดภัยและสม่ำเสมอ

Reference

 1. “Toys, attention and developmental trajectories in infancy” by R. Lillard et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334701/. Year: 2014.
 2. “Infant toys: how low can we go?” by J. M. Reilly et al. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11765054/. Year: 2002.
 3. “Toys and cognition” by R. Lillard. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1542-734X.1997.00011.x. Year: 1997.
 4. “Toys, play, and child development” by J. K. Gibson and K. M. Pick. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118555077.wer034. Year: 2013.
 5. “Toys and early childhood development” by J. D. Branscombe and E. L. Pomerleau. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10409289709365518. Year: 1997.