วิธีเก็บสต๊อกน้ำนมแม่อย่างไร ไม่ให้เหม็นหืน

วิธีเก็บสต๊อกน้ำนมแม่อย่างไร ไม่ให้เหม็นหืน

การเก็บสต๊อกน้ำนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนมแม่เป็นอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกการเก็บสต๊อกนมแม่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดกลิ่นหรือเหม็นหืนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคนมแม่ของทารกดังนั้น การเก็บสต๊อกนมแม่อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

วิธีการเก็บสต๊อกนมแม่ให้ไม่เหม็นหืน

  1. ใช้ภาชนะเก็บนมแม่ที่ถูกต้อง

ควรใช้ภาชนะเก็บนมแม่ที่ถูกต้องและไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถใช้ขวดนมแบบพลาสติกหรือแก้วที่มีฝาปิดแน่นอน หากใช้ขวดนมแบบพลาสติกต้องระวังว่าจะต้องไม่เป็นชนิดที่มีสาร BPA เนื่องจากสารดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกน้อย

  1. รักษาความสะอาดของภาชนะ

ควรรักษาความสะอาดของภาชนะเก็บนมแม่โดยการล้างด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาล้างขวดนมก่อนใช้ โดยให้ใช้ขวดหรือภาชนะเก็บนมแม่เดียวกันสำหรับนมที่เก็บ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค

  1. เก็บนมแม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

การเก็บนมแม่ควรถูกเก็บไว้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ที่ 0-4 องศาเซลเซียส ในช่วง 4-6 ชั่วโมงแรกหลังจากการเก็บนมแม่ นมแม่ควรถูกเก็บไว้อยู่ในตู้เย็น หรือถ้าไม่สะดวกในการเก็บนมแม่ในตู้เย็น ก็สามารถเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดและไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

  1. ไม่เก็บนมแม่ในช่วงเวลานานเกินไป

นมแม่ไม่ควรถูกเก็บไว้อยู่นานเกินไป เพราะมีโอกาสที่จะเสียคุณภาพ และเกิดกลิ่นเหม็นหืนได้ นมแม่ที่เก็บไว้อยู่นานเกินไปอาจส่งผลต่อการรับประทานของทารกน้อยได้

  1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะเก็บนมแม่

ควรเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะเก็บนมแม่ที่ไม่มีสารเคมีอันตราย เช่น น้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างขวดนมแบบอินทรีย์ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทารกน้อย

นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนการเก็บนมแม่อย่างถูกต้อง เช่น การล้างมือก่อนการเก็บนมแม่ และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสนมแม่ด้วยมือที่ไม่สะอาด ด้วยวิธีการเก็บสต๊อกนมแม่ที่ถูกต้อง เราจะสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ได้ดี และทารกน้อยจะได้รับอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วย

Reference

  1. La Leche League International: Storing Your Milk: https://www.llli.org/breastfeeding-info/storing-your-milk/
  2. Centers for Disease Control and Prevention: Proper Storage and Preparation of Breast Milk: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
  3. Mayo Clinic: Breast milk storage: Do’s and don’ts: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breast-milk-storage/art-20046350