ขณะให้นมลูกคุณแม่เล่นมือถือเป็นอันตรายไหม

ขณะให้นมลูกคุณแม่เล่นมือถือเป็นอันตรายไหม

การดูแลลูกน้อยให้ดีและเติบโตเป็นปกติเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องให้ความสำคัญในช่วงนี้ การให้นมจึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณแม่ แม้กระทั่งการดูแลลูกน้อยทั้งหมดในช่วงแรกๆของชีวิตเมื่อเขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แบบ และการเติบโตที่เป็นปกติ

ในช่วงเวลาที่แม่ให้นมลูก เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและต้องมีความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของลูกน้อย ดังนั้น ควรปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลดีและสุขภาพที่ดีของลูกน้อย

การเล่นมือถือขณะให้นมลูก
อาจมีผลกระทบต่อการดูแลลูกน้อยได้หลายด้าน หนึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดคือการทำให้การติดต่อระหว่างแม่กับลูกน้อยเกิดการขัดขวาง เนื่องจากในช่วงนี้เวลาที่แม่ให้นมลูก ควรให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกน้อยอย่างเต็มที่ โดยไม่ควรมีการทำกิจกรรมอื่น เช่น การเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจทำให้ลูกน้อยไม่ได้รับการสื่อสารและไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

เสี่ยงต่อความปลอดภัยของลูก
การเล่นมือถือขณะให้นมลูก อาจทำให้แม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของลูกน้อยด้วย อาจมีความเสี่ยงที่แม่จะมองหน้าจอมือถือขณะที่กำลังให้นมลูก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของลูกน้อยได้ และการเล่นมือถือในช่วงเวลาที่ให้นมลูกยังสามารถทำให้แม่ทำมือถือพลัดตกในการดูแลลูกน้อยได้ นั่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อยได้


ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือในช่วงเวลาที่ให้นมลูก เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกน้อยอย่างเต็มที่ และเพื่อให้ลูกน้อยได้รับการดูแลที่เหมาะสม ควรใช้ช่วงเวลานี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสัมผัสผิวหนังระหว่างแม่และลูกน้อยอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างส่วนประสมทางกายภาพและจิตใจของลูกน้อยได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ คุณแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของแม่และลูกน้อย อย่างเช่น รับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารอาหารไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีความหวานสูง และอาหารที่มีเครื่องปรุงรสหรือสารเคมีเยอะๆ ที่สำคัญคุณแม่ควรใช้ช่วงเวลาในการให้นมลูกให้เต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือ หรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้มีการขัดขวางการติดต่อระหว่างแม่กับลูกน้อย 

Reference

  1. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the Use of Technology: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Breastfeeding-and-the-Use-of-Technology.aspx
  2. La Leche League International: Is It Safe to Use Electronic Devices While Breastfeeding?: https://www.llli.org/breastfeeding-info/use-of-electronic-devices-while-breastfeeding/
  3. International Lactation Consultant Association: Mobile Devices and Breastfeeding: https://ilca.org/mobile-devices-breastfeeding/