การตรวจอัลตราซาวด์บอกอะไรได้บ้าง 

การตรวจอัลตราซาวด์บอกอะไรได้บ้าง

การตรวจอัลตราซาวด์ในคุณแม่ตั้งครรภ์มีประโยชน์มากในการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์และคุณแม่ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปจนถึงช่วงเวลาก่อนคลอด ดังนี้

 1. ตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
  การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยในการตรวจสอบความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบขนาดและน้ำหนักของทารก และการตรวจสอบพัฒนาการของอวัยวะต่างๆ เช่น การพัฒนาสมองและระบบประสาท การพัฒนาระบบทางเดินหายใจ การพัฒนากล้ามเนื้อ เป็นต้น
 2. ตรวจสอบโครงสร้างและภาวะของระบบอวัยวะต่างๆ
  การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยตรวจสอบภาวะของระบบอวัยวะต่างๆ เช่น การตรวจสอบระบบทางเดินปัสสาวะ การตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร การตรวจสอบโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดในทารก และการตรวจสอบภาวะของเนื้องอกในหลายส่วนของร่างกาย
 3. การตรวจสอบครรภ์
  การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยตรวจสอบครรภ์ตำแหน่งของทารกว่าอยู่ในท่าที่เหมาะสมหรือไม่ การตรวจสอบตำแหน่งของลำไส้ที่อยู่ภายในครรภ์ การตรวจสอบระยะทางระหว่างทารกกับช่องคลอด และการตรวจสอบตำแหน่งของพลาซเมนต์ (placenta) เป็นต้น
 1. ตรวจตำแหน่งของทารก
  การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยตรวจสอบตำแหน่งของทารก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบจำนวนทารกในครรภ์ การตรวจสอบตำแหน่งของทารกและเทียบกับอายุครรภ์ การตรวจสอบตำแหน่งของช่องคลอดและทารกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น
 2. ตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่
  การตรวจอัลตราซาวด์ยังช่วยตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่ได้ เช่น การตรวจสอบมดลูก การตรวจสอบภาวะสมดุลของน้ำหนักในร่างกาย การตรวจสอบภาวะตับแข็ง และการตรวจสอบภาวะของระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว การตรวจอัลตราซาวด์ในคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีการตรวจสอบในช่วงครรภ์ ครั้งแรกเมื่อ 8-12 สัปดาห์ และครั้งต่อมาเมื่อ 18-22 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความเจริญเติบโตของทารก ตรวจสอบระบบอวัยวะต่างๆ และตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่เอง โดยการตรวจอัลตราซาวด์ในแม่ตั้งครรภ์จะเป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด และไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นการตรวจอัลตราซาวด์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้แม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของทารกและตัวเองได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในการดูแลครรภ์และทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Reference

 1. American Pregnancy Association. (2022). Ultrasound: Sonogram. Retrieved from https://americanpregnancy.org/prenatal-testing/ultrasound/
 2. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Ultrasound: What You Can Expect. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prenatal-care/in-depth/pregnancy-ultrasound/art-20045177
 3. What to Expect. (2022). Ultrasound During Pregnancy. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/pregnancy/pregnancy-health/prenatal-testing/ultrasound-during-pregnancy/