เทคนิคสอนให้ลูกน้อยรู้จักการแบ่งปันตั้งแต่เด็กๆ

เทคนิคสอนให้ลูกน้อยรู้จักการแบ่งปันตั้งแต่เด็กๆ

การสอนให้ลูกเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างพัฒนาการเป็นบุคคลที่ดีของลูก เนื่องจากการแบ่งปันนั้นเป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการพัฒนาพฤติกรรมที่ดี โดยให้ลูกเข้าใจถึงเหตุผลที่จะต้องแบ่งปัน และการแบ่งปันจะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับทั้งฝ่ายที่แบ่งปันและผู้รับอีกด้วย

นี่คือวิธีการสอนให้ลูกเรียนรู้และเข้าใจถึงการแบ่งปันตั้งแต่เล็กๆ

 1. สอนให้เด็กเข้าใจคำว่า “แบ่งปัน”
  เริ่มต้นด้วยการอธิบายคำว่า “แบ่งปัน” ให้เด็กเข้าใจว่าแบ่งปันคือการมอบสิ่งของหรือความสุขให้กับผู้อื่น โดยให้ตัวอย่างว่า เช่น เมื่อลูกแบ่งเล่นของเล่นกับเพื่อน หรือแบ่งเอาขนมหวานให้กับเพื่อน เป็นต้น
 2. สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน 
  สอนให้เด็กเข้าใจว่าการแบ่งปันนั้นสร้างความสุขให้กับทั้งฝ่ายที่แบ่งปันและผู้รับการแบ่งปัน โดยให้ตัวอย่างว่า เช่น เมื่อลูกแบ่งเอาขนมหวานให้กับเพื่อน ก็จะได้เพื่อนที่มีความสุขและอาจจะจำได้ว่ามีเพื่อนที่ให้ขนมหวานเขาทาน
 3. สอนให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปัน
  สอนให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันที่เด็กทำมาก่อน หรือแม้แต่เรื่องที่เด็กเคยได้รับการแบ่งปันจากผู้อื่น การให้เด็กเล่าเรื่องจะช่วยสร้างความเข้าใจและความสนใจต่อการแบ่งปันในชีวิตจริง
 1. สอนให้เด็กลองแบ่งปัน
  สอนให้เด็กลองแบ่งปันสิ่งต่างๆ เช่น ของเล่น อาหาร หรือเวลา เพื่อให้เด็กเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแบ่งปัน สามารถสอนให้เด็กลองแบ่งปันโดยการใช้ตัวอย่างของการแบ่งปันของตัวเอง เช่น ลองแบ่งเวลาเล่นของเล่นกับพี่ หรือลองแบ่งปันขนมหวานให้กับเพื่อน
 2. ชมวิดีโอหรืออ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับการแบ่งปัน
  สอนให้เด็กชมวิดีโอหรืออ่านเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการแบ่งปัน เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปัน สามารถเลือกวิดีโอหรือเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเดียวกันได้

Reference

 1. Parents. (2019). How to Teach Your Toddler to Share. Retrieved from https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/social/how-to-teach-your-toddler-to-share/
 2. KidsHealth. (2021). Teaching Your Child to Share. Retrieved from https://kidshealth.org/en/parents/sharing.html
 3. What to Expect. (2022). How to Teach Your Child to Share. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/toddler/behavior-and-discipline/teaching-sharing/