ทำไมต้องเปิดท่อน้ำนม ?

ทำไมต้องเปิดท่อน้ำนม ?

ถ้าน้ำนมคุณแม่มีไม่พอที่จะเลี้ยงลูกอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ลูกไม่ได้ดูดนมแม่ภายในวันแรกหรือทันทีหลังคลอดรวมทั้งไม่ได้ดูดตามความหิว หรือความต้องการของลูก

2. คุณแม่ให้ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี ดูดไม่บ่อย หรือดูดนมแต่ละมือไม่นานพอ ทำให้น้ำนม ไม่ถูกดูดจนเกลี้ยงเต้า

3. ให้กินนมผสมร่วมกับนมแม่ ทำให้ลูกหิวนมแม่น้อยลง หรือลูกดูดนมแม่น้อยลง การกระตุ้นเต้านมให้สร้างน้ำนม และขับน้ำนมจึงลดลงด้วย

4. คุณแม่กังวลหรือมีความเครียด ซึ่งมักจะเกิดกับคุณแม่ที่มีลูกคนแรก เช่น เกรงว่าจะ เลี้ยงลูกไม่ได้ กังวลว่าน้ำนมจะไม่พอ เป็นต้น

5. คุณแม่ได้รับอาหารหรือน้ำไม่พียงพอ

6.คุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอ

7.คุณแม่กินยาบางชนิด หรือกินยาคุมกำเนิดข้อ 1-3 มักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำนมแม่มีไม่พอ

การแก้ไข

1. ลูกและแม่ที่ปกติควรจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหลังคลอดเพื่อให้ลูกได้ดูดนมแม่เร็ว และได้ดูดตามต้องการตลอดเวลา

2.ให้ลูกดูดนมถูกวิธี ดูดบ่อย และดูดนานพอ

3.ไมให้ลูกดูดนมผสมร่วมกับนมแม่

4.ขจัดความกังวลหรือความเครียดที่มีอยู่ให้หมดไป ก่อนให้นมลูกทำจิตใจให้สบายทุกครั้ง

5.คุณแม่ต้องกินอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ

6.พักผ่อนให้เพียงพอ

7.ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคหรือการคุมกำเนิด

Reference

  1. “COVID-19: What implications for sexual and reproductive health and rights globally?” (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7445869/
  2. “The role of gender in social distancing compliance during the COVID-19 pandemic: a convenience sample of California residents” (2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897028/
  3. “Women’s health in the post-2015 agenda” (2016) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4837573/