ลูกน้อยอึเหม็นทำไงดี

ลูกน้อยอึเหม็นทำไงดี

ลูกน้อยอึเหม็นอาจเป็นสัญญาณบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อย อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของลูกน้อย หรือลูกน้อยมีปัญหาในการย่อยอาหารหรือทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ลูกน้อยมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งลูกน้อยอึเหม็นเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 1. การเปลี่ยนผ้าอ้อมไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยมีกลิ่น
 2. การติดเชื้อแบคทีเรียหรือสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินอาหาร เป็นต้น
 3. การมีปัญหาทางสมอง ทำให้ลูกน้อยอึมีกลิ่นตกค้างได้
 4. การเกิดโรคเบาหวาน หรือโรคไต อาจทำให้ลูกน้อยอึมีกลิ่นเหม็นได้
 5. การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิด ที่อาจมีกลิ่นอึเหม็นเป็นผลข้างเคียง
 6. โรคกล้ามเนื้อไม่แข็งตัวหรือโรคอื่นๆ ที่ทำให้ลูกน้อยมีเหงื่อออกมากขึ้น และอาจทำให้มีกลิ่นเหม็นติดตัวได้
 7. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันหมอก ฝุ่นละออง เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันและรักษากลิ่นไม่พึงประสงค์ของลูกน้อย ควรดูแลสุขภาพของลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้ผ้าอ้อมที่ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีเมื่อมีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ นอกจากนี้ควรทำความสะอาดและอบผ้าเปียกชุ่มๆ ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และต้องดูแลอาหารและสุขภาพของลูกน้อยให้เหมาะสมและดีเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วย

Reference

 1. “Factors Associated with Malodorous Diaper Use: An Observational Study” by Lauren J. Waterhouse et al. (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4902121/
 2. “Malodorous Urine in Infants: Causes and Management” by Mamatha Rao et al. (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5488833/
 3. “Olfactory Function and Malodor Perception in Infants and Children” by Kazuyoshi Tsutsumi et al. (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701847/
 4. “Determinants of Parental Sensory Perception of Body Odor in Children Aged 0-5 Years” by Gabriele Jordan et al. (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5500208/
 5. “Infant Feces and Urine Odor: Ethological Factors in Understanding Diapering Practices and Early Childhood Care” by Lillian J. Mundt et al. (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5729435/