ลูกน้อยไม่ยอมเข้าเต้า

ลูกน้อยไม่ยอมเข้าเต้า

การที่ทารกไม่ยอมเข้าเต้า หรือไม่ยอมดูดนมจากอกแม่ อาจมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การใช้นมผสมเป็นเวลานาน การใช้ขวดนมหรือนมผสมเป็นหลัก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยหรือไม่เพียงพอ หรือการใช้สารตกค้างและสารเคมีในการเลี้ยงลูก นอกจากนี้ยังมีปัจัยอื่นๆ ดังนี้

 1. ปัจจัยพื้นฐานของทารก
  ปัจจัยทางพันธุกรรมอาจทำให้ทารกมีความเสี่ยงต่อการไม่ยอมเข้าเต้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า
 2. สภาพแวดล้อมภายในครรภ์
  ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในครรภ์ เช่น การติดเชื้อ ปัญหาสุขภาพของแม่ หรือปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารก
 3. สภาพแวดล้อมภายนอก
  การเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่หรือทารก
 4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอด
  ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้การคลอดของแม่ไม่สมบูรณ์ หรือการคลอดที่มีความยากลำบาก เช่น มดลูกแตก น้ำตาลในเลือดสูง อาจเป็นต้น
 5. ปัจจัยที่อื่นๆ
  อาจเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของแม่หรือทารก การบริโภคสารเสพติดหรือยาพิษ การมีภูมิคุ้มกัน


นอกจากนี้ บางครั้งทารกอาจไม่ยอมเข้าเต้าเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอดอาจเป็นสาเหตุด้วย เช่น การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง เช่น ภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือภาวะคลอดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังมีสาเหตุทางจิตใจเช่น ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าของแม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการคลอด


รวมถึงยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่และทารกในช่วงที่ตั้งครรภ์ อาทิเช่น การไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และการเข้ารับการตรวจเชิงนิเวศวิทยาเพื่อตรวจสอบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกหรือไม่

Reference

 1. “Failed Induction of Labor and Cesarean Delivery: The Role of Uterine Contractility” by Carvalho, J. C. et al. (2016). Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032335/. Year: 2016.
 2. “Predictors of Cesarean Birth in Women with a Prior Cesarean Delivery” by Luthy, D. A. et al. (2004). Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15228991. Year: 2004.
 3. “Cesarean Delivery on Maternal Request: Obstetrician-Gynecologists’ Knowledge, Perception, and Practice Patterns” by Liu, S. et al. (2011). Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21691174. Year: 2011.
 4. “Planned Cesarean Section Versus Planned Vaginal Birth for Breech Presentation at Term: A Randomised Multicentre Trial” by Hannah, M. E. et al. (2000). Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10788151. Year: 2000.
 5. “Failed Induction of Labor: Strategies to Improve the Success Rates” by Eke, A. C. et al. (2019). Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604172/. Year: 2019.