พฤติกรรมของเด็กทารก

พฤติกรรมของเด็กทารก

พฤติกรรมของเด็กทารกเป็นสิ่งที่เริ่มแสดงตัวตนในช่วง 0-12 เดือน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามวัย สภาพแวดล้อม และการพัฒนาทางสมองของทารก ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมของทารกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก

 1. การนอนหลับ
  เด็กทารกมักจะนอนหลับมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน และมักตื่นขึ้นมากินนมหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วกลับไปนอนต่อ การนอนหลับช่วยให้ทารกมีพัฒนาการทางสมองและกายภาพอย่างเหมาะสม
 2. การดูดนิ้ว
  การดูดนิ้วเป็นพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กทารกในช่วง 0-6 เดือน ซึ่งช่วยให้ทารกรู้สึกสบายและเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการผ่อนคลาย
 3. การหันศีรษะ
  เด็กทารกเริ่มหันศีรษะเมื่อมีอายุประมาณ 1 เดือน และสามารถหันศีรษะไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ เพื่อติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจ
 4. การเคลื่อนไหว
  เด็กทารกมักจะมีการเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่เดือนแรกของชีวิต ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการก้มตัวและเปลี่ยนทิศทาง เพื่อเติบโตและพัฒนาไปเรื่อยๆ
 1. การพูด
  เด็กทารกเริ่มสร้างเสียงและพูดได้ตั้งแต่อายุประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งจะเริ่มด้วยเสียงคำพูดเบา ๆ และเสียงร้องไห้ และจะพัฒนาเป็นการสร้างเสียงคำพูดแบบชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา
 2. การมองเห็น
  เด็กทารกมีการมองเห็นเพียงไม่กี่ซม. ในช่วงแรกของชีวิต ซึ่งจะเริ่มแสดงพฤติกรรมดังกล่าวโดยมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อค้นหาข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆ
 3. การเล่น
  เด็กทารกเริ่มสนใจการเล่นเมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือน โดยเล่นด้วยการจับของเล่นและพยุงตัวเองเพื่อตั้งตัว และสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อตื่นเต้นและสนุกสนาน
 4. การออกเสียง
  เด็กทารกมักมีการออกเสียงโดยไม่รู้ตัว เช่น การเลียนเสียงสัตว์อื่น ๆ ที่ได้ยิน และบางครั้งอาจมีการออกเสียงที่เรียกว่า “babbling” ซึ่งเป็นการพูดเสียงเบา ๆ และคล้ายคลึงกับการพูดของคนแต่ไม่มีความหมาย


ทั้งนี้ การเข้าใจพฤติกรรมของเด็กทารกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก พ่อและแม่ควรสนับสนุนลูกให้ได้เล่นและสนุกกับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน และจะได้สร้างพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางร่างกายที่ดีต่อไป 

Reference

 1. World Health Organization. (2021). Infant and young child feeding. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
 2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Milestone moments. Retrieved from https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html