เด็กทารกที่สุขภาพดีมีลักษณะอย่างไร

เด็กทารกที่สุขภาพดีมีลักษณะอย่างไร

เด็กทารกที่มีสุขภาพดีมักจะมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่เหมาะสม โดยพ่อแม่ควรใส่ใจดูแลและส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกน้อยให้มีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ดีแล้ว การให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กทารกอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

เด็กทารกที่สุขภาพดีมักมีลักษณะดังนี้

 1. น้ำหนักเกิดตั้งแต่ 2.5-4 กิโลกรัม
 2. ความยาวตั้งแต่ 48-54 เซนติเมตร
 3. มีหัวใจเต้นปกติ อัตราเต้นประมาณ 120-160 ครั้งต่อนาที
 4. มีการหายใจเร็ว ๆ และเป็นระยะห่างกัน
 5. มีผิวพรรณสีชมพูสดใส
 6. มีขนาดและรูปร่างที่สมดุลย์
 7. มีเสียงร้องเป็นระยะๆ และไม่มีเสียงร้องที่สั้นและแหบมากเกินไป
 8. มีการปัสสาวะและอุจจาระปกติ
 9. มีการเคลื่อนไหวและการเล่นเป็นปกติ


อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถือเป็น “สุขภาพดี” ของเด็กทารกมีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สังเกตเห็น การตรวจสุขภาพที่เป็นประจำของแพทย์และการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ตรวจสอบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กทารกอย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ การติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการของเด็กโดยแพทย์และผู้ดูแลเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การให้เล่นและสื่อสารกับเด็กตลอดเวลาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กอีกด้วย ดังนั้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กทารกเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในช่วงแรกเริ่มของชีวิตของเด็กและจะมีผลต่อสุขภาพและพัฒนาการต่อไปของเด็กในภายหลัง

Reference

 1. “Factors associated with infant and child health: a cross-sectional study in Rajshahi district, Bangladesh” (2018) – https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-018-1291-3
 2. “Impact of child health on educational attainment in rural Ethiopia: longitudinal evidence from the young lives study” (2019) – https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e030962
 3. “Promoting child health: lessons from a qualitative study of refugee and migrant families in Sweden” (2021) – https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-021-02733-5
 4. “The association between maternal mental health and child health outcomes in Ghana: a cross-sectional study” (2020) – https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-02194-7