สิ่งที่ควรปฎิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

สิ่งที่ควรปฎิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่ลูกยังอยู่ในช่วงแรกเกิด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตของลูก ในช่วงนี้น้ำนมแม่เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบและมีประโยชน์สูงสุดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกด้วย และเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เราจึงขอแนะนำ 5 ขั้นตอนสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนี้

 1. เตรียมตัวก่อนการให้นม
  การเตรียมตัวในการให้นมแม่นั้นจะช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบาย และเตรียมผ้าเช็ดปากสะอาดไว้ เมื่อลูกหมุนหน้าไปหานมแม่ แม่สามารถเช็ดปากของลูกเพื่อเอานมที่ไหลลงมาที่ปากออก
 2. ตรวจสอบการติดเชื้อ
  การตรวจสอบการติดเชื้อในเต้านมเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากอาจทำให้นมแม่มีเชื้อโรคและมีผลต่อสุขภาพของลูกด้วย วิธีการตรวจสอบการติดเชื้อในเต้านมสามารถทำได้โดยการตรวจสอบอาการผิดปกติของเต้านม เช่น อาการบวม แดง หรือมีตุ่ม ระบบการขับถ่ายน้ำเหลืองและเหม็น หรืออาจมีอาการปวด หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
 1. ให้นมแม่ให้เป็นประจำ
  การให้นมแม่ให้เป็นประจำทุก 3-4 ชั่วโมง ช่วยให้ลูกได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมในระบบทางสมองของแม่ด้วย นอกจากนี้ การให้นมแม่เป็นประจำยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และผูกพันระหว่างแม่กับลูก
 2. ให้นมแม่ในท่าที่ถูกต้อง
  การให้นมแม่ในท่าที่ถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าถึงเส้นทางหายใจของลูก และช่วยลดความเจ็บปวดและบวมที่เต้านมของแม่ ท่าที่เหมาะสมสำหรับการให้นมแม่ได้แก่ ท่านั่งตัวตรง หรือท่าตะแคงข้าง
 3. ตรวจสอบการดื่มนมของลูก
  การตรวจสอบการดื่มนมของลูกเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ควรตรวจสอบว่าลูกดื่มนมเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ ถ้าลูกดื่มนมไม่เพียงพอ อาจจะต้องใช้เทคนิคในการเพิ่มปริมาณนม หรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการให้นม เช่น ปั๊มนม หรือนมผสม


ดังนั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในช่วงระยะเวลาแรกเริ่มของชีวิตของลูก แม่ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวและการดูแลเต้านมของแม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และต้องให้นมแม่ให้เป็นประจำเพื่อให้ลูกได้รับอาหารที่สมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของลูก การให้นมแม่ในท่าที่ถูกต้องและตรวจสอบการดื่มนมของลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จะช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับแม่และลูก

Reference

 1. “Breastfeeding and the Use of Human Milk” by the American Academy of Pediatrics, 2012. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827
 2. “Breastfeeding and Human Milk: Short- and Long-Term Benefits for the Infant” by the American Academy of Pediatrics, 2016. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/06/30/peds.2016-0647
 3. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” by the World Health Organization, 2007. URL: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/breastfeeding_maternal_infant.pdf
 4. “The Effect of Breastfeeding on Children’s Cognitive Development” by the American Psychological Association, 2018. URL: https://psycnet.apa.org/record/2018-26480-001
 5. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by the American Academy of Pediatrics, 2011. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/10/12/peds.2011-2284