สัญญาณอดนมประท้วงของลูกน้อย

สัญญาณอดนมประท้วงของลูกน้อย

สัญญาณอดนมประท้วงของลูกน้อยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแม่หมดกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากเด็กจะเลือกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวเพื่อรับประทานอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย และเพื่อได้รับประโยชน์จากฮอร์โมนและสารต่างๆที่อยู่ในน้ำนมแม่


อย่างไรก็ตาม บางทีลูกน้อยอาจจะประท้วงแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ประท้วงด้วยเสียงร้องเรียก หรือประท้วงโดยการทำลายของที่อยู่ในระบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น การทำลายขวดนมหรือท่อน้ำนม หรือเป็นการประท้วงทางกายภาพ เช่น การประท้วงด้วยการสะบัดสะบ้ายไม่ดูดนม


สัญญาณอดนมประท้วงของทารกอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การผ่าตัดทำคลอด การแยกจากแม่หลังคลอด หรือเป็นเพราะสาเหตุทางสุขภาพของทารกหรือแม่ อย่างไรก็ตาม การประท้วงของทารกเป็นสัญญาณที่สำคัญในการเตือนแม่ว่าต้องดูแลสุขภาพของทารกอย่างใกล้ชิดและมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


ในการดูแลทารกที่ประท้วงการอดนม แม่ควรดูแลสุขภาพของตนเองและทารกด้วยอย่างดี เช่น ควรมีการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ มีการดื่มน้ำให้เพียงพอ และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของน้ำนมแม่


ส่วนการดูแลสุขภาพของลูกน้อยอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและไม่ต้องประท้วงการอดนม โดยมีหลายวิธีในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ เช่น การใช้ท่าที่ถูกต้องในการเลี้ยงทารก การใช้ผ้าเช็ดปากและผ้าเช็ดตัวที่สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การรับรู้สัญญาณอันตรายของทารกที่อาจเกิดขึ้น เช่น อาการหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Reference

  1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by Rachel Y. Moon, Fern R. Hauck, and Task Force on Sudden Infant Death Syndrome, published in 2011: https://pediatrics.aappublications.org/content/128/1/e1
  2. “Breastfeeding and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis” by Arathi Raghavan and colleagues, published in 2016: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2483721
  3. “The Effect of Breastfeeding on Child Development: A Meta-analysis” by Bernardo L. Horta and colleagues, published in 2015: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673614615335
  4. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” by Sonia Semenic and colleagues, published in 2012: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292337/
  5. “Breastfeeding and the Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Dose-Response Meta-analysis of Prospective Cohort Studies” by Dongqing Zhang and colleagues, published in 2019: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049519301863