การเพิ่มปริมาณน้ำนมด้วยยาแผนปัจจุบัน

การเพิ่มปริมาณน้ำนมด้วยยาแผนปัจจุบัน

การเพิ่มปริมาณน้ำนมทางเลือกสุดท้าย คือ การใช้ยาแผนปัจจุบัน ที่นิยมใช้กันอยู่และสั่งจ่ายโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ ยาดอมเพอริโดน (domperidone) 


ยาดอมเพอริโดนนี้ ทางการแพทย์จะใช้เพื่อเพิ่มแรงบีบตัวของระบบทางเดินอาหาร ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ตามปกติ และใช้ในรายที่มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือรายที่มีอาการอาเจียน อย่างได้ผลดีอีกด้วย นอกจากนี้ ทางการแพทย์ยังพบว่า ยาดอมเพอริโดนนี้มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการสร้างน้ำนมของคุณแม่ได้ดี โดยใช้ขนาดครั้งละ 2 เม็ด (ยาดอมเพอริโดนมีขนาดเม็ดละ 10 มิลลิกรัม) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน หลังจากเริ่มใช้ยาแล้วประมาณ 3-5 วัน น้ำนมของคุณแม่จะเริ่มมา หรือเริ่มมีน้ำนมมาก และปริมาณน้ำนมของแม่จะอยู่ในระดับปกติประมาณ 1 เดือนหลังจากเริ่มใช้ยา


มีรายงานการศึกษาติดตามการใช้ยานี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2548 พบว่า คุณแม่ที่ประสบปัญหาน้ำนมน้อยหรือแห้ง จำนวน 32 ราย เมื่อใช้ยานี้แล้วทำให้น้ำนมมากขึ้นได้ร้อยละ 50 หรือได้ผลดีประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ยาทั้งหมด และจะได้ผลดีมากกับคุณแม่ที่เพิ่งเกิดปัญหาน้ำนมน้อย หรือน้ำนมแห้ง มาได้ไม่นาน แต่ในทางตรงกันข้ามในรายที่มีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วจะไม่ค่อยได้ผลดีนัก

Reference

  1. National Institute of Child Health and Human Development. (2018). Breastfeeding and Medications. https://www.nichd.nih.gov/health/topics/breastfeeding/conditioninfo/medications.
  2. Choudhary, M., & Mutalik, S. (2012). Galactogogues: A review. Journal of Pharmaceutical Research and Opinion, 2(5), 82-88. https://www.researchgate.net/publication/286168904_Galactogogues_A_review