อาการคุณแม่ตั้งครรภ์ในเดือนแรก 

อาการคุณแม่ตั้งครรภ์ในเดือนแรก

คุณแม่ตั้งครรภ์ในเดือนแรก เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลังการตั้งครรภ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยประกอบไปด้วยอาการต่างๆ ดังนี้

 1. อาการคลื่นไส้และอาเจียน (Morning sickness)
  เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงแรกๆ ของการตั้งครรภ์ มักเกิดขึ้นในช่วงเช้าและสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลาในวัน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่สบายและทำให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณท้อง
 2. เหนื่อยล้า (Fatigue)
  อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิง
 3. การปัสสาวะบ่อย (Frequent urination)
  เนื่องจากการเพิ่มขนาดของมดลูกทำให้ความดันบนกระเเสเลือดในท้องลดลง
 4. อาการท้องผูก (Constipation)
  อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเมื่อตั้งครรภ์ทำให้กระเเสเลือดลดลง และการยืดเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทำให้การขับถ่ายลำบากขึ้น
 5. เจ็บหน้าอก (Breast tenderness)
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้หน้าออกมาการขยับขยายขึ้นมาและเจ็บปวด
 6. เลือดล้างหน้าเด็ก (Implantation bleeding)
  อาจเกิดจากการมีเลือดออกจากผนังมดลูกจะมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทารกในภายหลัง และอาจทำให้เกิดเลือดออกเล็กน้อย
 7. อาการคัดหนัก
  อาจเกิดจากการปรับตัวของมดลูก ซึ่งอาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกเจ็บปวดหรือคัดหนักบริเวณลำไส้


ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ ควรระมัดระวังตั้งแต่เริ่มต้นของการตั้งครรภ์และพบอาการที่ไม่ปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันเวลา และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการดูแลและรักษาตนเองในช่วงตั้งครรภ์

Reference

 1. Borenstein, M., & Chiou, C. F. (2015). Clinical management of pregnancy-associated nausea and vomiting: the role of antiemetics. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 212(6), 698-704. URL: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.11.034 (2015)
 2. Lee, N. M., & Saha, S. (2011). Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterology Clinics, 40(2), 309-334. URL: https://doi.org/10.1016/j.gtc.2011.03.009 (2011)
 3. Heitkemper, M. M., & Jarrett, M. E. (2018). Understanding and managing common gastrointestinal symptoms during pregnancy. Gastroenterology & Hepatology, 14(9), 516-524. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6206354/ (2018)
 4. Smith, C. A., Crowther, C. A., & Grant, S. J. (2013). Acupuncture for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (8). URL: https://doi.org/10.1002/14651858.CD002962.pub3 (2013)
 5. Bayram, N., & van der Woude, D. A. (2019). Physical activity and exercise during pregnancy: a review of guidelines. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 238, 1-6. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.04.011 (2019)