การคลอดลูกแบบวิธีธรรมชาติ

การคลอดลูกแบบวิธีธรรมชาติ

การคลอดลูกแบบวิธีธรรมชาติหรือที่เรียกว่า “การคลอดแบบธรรมชาติ” คือการคลอดโดยไม่มีการผ่าหรือการช่วยเหลือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ใด ๆ เช่น การใช้แรงกระตุ้นทางยาหรือการใช้กระตุ้นด้วยอุปกรณ์

ในการคลอดแบบธรรมชาติ แม่จะใช้แรงเสียดสีและการหายใจในการผลักเพื่อช่วยลูกให้ออกมาสู่โลกภายนอก การคลอดแบบธรรมชาติอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคุณแม่และอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการผ่าแต่วิธีนี้มีประโยชน์ต่อแม่และลูก และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการคลอด เช่น การแท้ง เลือดออกมากเกินไป และการบาดเจ็บขณะคลอด

อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการคลอดเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคลอดที่เหมาะสมสำหรับตนเอง และรับรู้ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละวิธีการ ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการคลอดแบบใดควรพิจารณาอย่างรอบคอบและคิดให้ดีก่อน

การคลอดแบบธรรมชาติมีข้อดี ดังนี้

 1. ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการคลอด เช่น การแท้ง เลือดออกมากเกินไป และการบาดเจ็บในขณะคลอด
 2. ลดความเจ็บปวด
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยลดความเจ็บปวดในระยะเวลาสั้น ๆ หลังคลอดและช่วยให้แม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 3. เพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการตั้งครรภ์และการคลอด
 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  การคลอดแบบธรรมชาติจะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงสุดของการผ่าและอุปกรณ์แพทย์อื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการคลอด
 5. ประหยัดเวลา
  การคลอดแบบธรรมชาติอาจช่วยลดเวลาที่ใช้ในการคลอดและช่วยให้แม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 6. ช่วยกระตุ้นการเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูก
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยกระตุ้นการเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูก และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาในการคลอด
 2. ช่วยส่งเสริมการคลอดแบบภายในธรรมชาติ
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยส่งเสริมการคลอดและช่วยฟื้นฟูร่างกายภายในอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มความสมบูรณ์ของการคลอด
 3. ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการคลอด
  การคลอดแบบธรรมชาติช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการคลอด ซึ่งช่วยเพิ่มความอบอุ่นและความสุขในการคลอดของแม่และลูก


อย่างไรก็ตาม การคลอดแบบธรรมชาติไม่เหมาะสำหรับทุกคน และอาจมีความเสี่ยงและความไม่สะดวกในบางกรณี คุณแม่ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคลอดที่เหมาะสมสำหรับตนเอง และรับรู้ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละวิธีการ

Reference

 1. คลอดลูกเองธรรมชาติ (Unassisted Childbirth): https://www.mamanatural.com/unassisted-childbirth/

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลสาระดี เนื้อหาเกี่ยวกับการคลอดลูกเองธรรมชาติ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล ประสบการณ์ของแม่ และข้อมูลทางการแพทย์

 1. Unassisted Childbirth: An Act of Love: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595226/

บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการคลอดลูกเองธรรมชาติ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แม่ที่มีประสบการณ์การคลอดลูกเองธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงเหตุผลและสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ

 1. Unassisted Childbirth – Risks and Reality: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943345/

บทความวิชาการนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาหลายๆ งานวิจัย ซึ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของการคลอดลูกเองธรรมชาติ การรับมือกับภาวะฉุกเฉินและผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และทารก และสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจที่จะคลอดลูกเองธรรมชาติ