ข้อควรรู้ คุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ข้อควรรู้ คุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองและทารกเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลของข้อควรรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังต่อไปนี้

 1. ป้องกันการติดเชื้อ
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อโควิด-19 โดยเชื่อมั่นว่าการล้างมือโดยสม่ำเสมอ การสวมหน้ากาก การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย และการเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
 2. การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำการตั้งครรภ์
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรติดตามการเจริญเติบโตของทารกเป็นประจำ และเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำ ซึ่งอาจจะเป็นการตรวจร่างกายทั่วไป หรือการตรวจเชิงพันธุกรรมเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
 3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  ในช่วงการระบาดของโควิด-19 คุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะเป็นการทำงานที่บ้านหรือการเรียนออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสกับคนอื่นในที่ทำงานหรือที่เรียน
 1. การปรึกษาแพทย์
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางหรือการไปต่างประเทศ และควรรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจสอบสุขภาพของแม่และทารก
 2. การรับวัคซีน
  การรับวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันโรคที่สำคัญ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าเหมาะสมที่จะรับวัคซีนหรือไม่ และหากจำเป็นต้องรับวัคซีนคุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกวัคซีนที่ปลอดภัย
 3. การใช้หน้ากากอนามัย
  การใช้หน้ากากอนามัยเป็นวิธีป้องกันโรคที่สำคัญในช่วงโควิด-19 คุณแม่ตั้งครรภ์ควรใช้หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนพบปะมาก เช่น ในสถานพยาบาล ร้านค้า หรือทางเดินสาธารณะ เพื่อลดความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์และทารก
 4. การลดความเครียด
  การเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกตื่นเต้นและวิตกกังวล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของแม่และทารก ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรลดความเครียดโดยการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การฝึกโยคะหรือการหายใจลึกๆ
 5. การเตรียมตัวสำหรับการคลอด
  การเตรียมตัวสำหรับการคลอดเป็นสิ่งสำคัญในช่วงการตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับวิธีการคลอดและการดูแลหลังคลอด เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยให้การคลอดเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

Reference

 1. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Pregnancy, childbirth, breastfeeding and COVID-19. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON-01
 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). COVID-19 FAQs for Obstetrician-Gynecologists, Obstetrics. https://www.acog.org/en/topics/covid-19/articles/covid-19-faqs-for-ob-gyns-obstetrics
 3. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). COVID-19 Vaccines while Pregnant or Breastfeeding. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html