การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด 

การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด

การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของแม่และทารกได้ อาทิเช่น

 1. การระบุสัญญาณของการคลอดก่อนกำหนด
  แม้ว่าการคลอดก่อนกำหนดอาจไม่ได้ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และทารกตลอดเวลา ต้องได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม การตระหนักถึงสัญญาณของการคลอดก่อนกำหนด เช่น อาการเจ็บครั้งหนึ่ง รักษาความรู้สึกหรือระบุอาการก่อนเข้าการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด
 2. การฝึกฝนการหายใจและการนอนในท่าที่เหมาะสม
  การฝึกการหายใจและการนอนในท่าที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์อยู่ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ หากแม่มีประวัติภาวะคลอดก่อนกำหนด การฝึกการหายใจและการนอนในท่าที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการเตรียมตัวสำหรับการคลอดฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจำตัว และการเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการคลอด การเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีความมั่นใจในการคลอดและลดความกังวลที่เป็นไปได้เมื่อเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 1. การดูแลและติดตามของแพทย์
  การรับการดูแลและติดตามของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด หากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด การรับการดูแลและติดตามของแพทย์จะช่วยให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและทารกได้อย่างเหมาะสม
 2. การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนดที่ไม่คาดคิด
  การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนดที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่สำคัญในการรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรฝึกฝนการเตรียมตัวในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและการคลอดก่อนกำหนด โดยการเตรียมตัวนี้สามารถรวมถึงการเตรียมตัวการศึกษาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการคลอด และการระบุสถานที่และผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสมในกรณีฉุกเฉิน
 3. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการตั้งครรภ์
  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนด อาหารที่มีประโยชน์สำหรับการตั้งครรภ์อาจช่วยให้ผู้หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ เช่น อาหารที่มีไขมันน้อย แต่มีโปรตีนมาก เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม การรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรรู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ ดังนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรทำความเข้าใจเรื่องนี้และรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้อย่างเหมาะสม โดยการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับภาวะคลอดก่อนกำหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อบุคลิกภายในแต่ละระยะตั้งครรภ์

Reference

 1. “Preterm labor prediction: can we do better than cervical length and fetal fibronectin?” (2019) by BM van Baaren et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30801209
 2. “The use of progesterone to prevent preterm birth” (2019) by G Saccone et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31063534
 3. “Preterm labor: prevention and management” (2019) by JR Mercer and JG Goldenberg. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30956141
 4. “Preterm labor: a review of diagnosis and management” (2018) by M Sperling and J Menon. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29584530
 5. “Preventing preterm birth: current strategies and challenges” (2019) by A Romero et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31560405