สังเกตอาการเมื่อลูกน้อยหิวนม

สังเกตอาการเมื่อลูกน้อยหิวนม

การเลี้ยงลูกน้อยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกน้อย แต่บางครั้งเราอาจพบว่าลูกน้อยมีอาการบ่งบอกว่าเขากำลังหิวนม ซึ่งจะมีอาการที่ควรสังเกตแบบไหนบ้าง ติดตามได้ดังนี้

 1. หายใจเร็ว 
  ลูกน้อยที่หิวนมมักจะหายใจรวดเร็วและออกเสียงเหมือนหายใจอย่างเหมือนที่จะหายใจแรงเพื่อเตือนแม่ว่าเขาต้องการนม
 2. การมองหานม
  ลูกน้อยที่หิวนมจะมองหานมของแม่อย่างต่อเนื่องโดยเขาอาจเอียงหัวขึ้นและเลี้ยวตัวเพื่อหานม
 3. หายใจอย่างหนักหน่วง
  เมื่อลูกน้อยหิวนมแล้วไม่ได้รับนมเขาอาจหายใจอย่างหนักหน่วงและดูเหมือนว่าจะหายใจไม่สบาย
 4. การเคลื่อนไหว
  ลูกน้อยที่หิวนมมักจะเคลื่อนไหวอย่างไม่มีที่จุดติดๆ เขาอาจเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือโยกตัวไปมา
 5. การกระตุ้นน้ำนม
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจเริ่มกระตุ้นนมของแม่โดยการดันนมด้วยปากหรือมือ หรืออาจเริ่มลูบนมไปมา
 1. การร้องไห้
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจร้องไห้อย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งให้แม่ให้นม
 2. น้ำหนักลูกน้อย
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ได้เจริญเติบโตเท่าที่ควรจะเป็น
 3. การนอนหลับ
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจมีการนอนหลับที่ไม่สบาย อาจเป็นเพราะเขาต้องการนมแต่ไม่ได้รับหรืออาจตื่นบ่อยๆ เพื่อให้แม่ให้นม
 4. การเลี้ยงลูกด้วยนม
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจเริ่มติดตามแม่ไปทุกที่เพื่อติดตามการเลี้ยงนมของแม่
 5. การเปลี่ยนท่า
  ลูกน้อยที่หิวนมอาจไม่สามารถอยู่ในท่าเดิมได้นานๆ เขาอาจต้องการท่าต่างๆ เพื่อช่วยให้เขาสามารถหานมได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การเลี้ยงลูกน้อยอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย แต่การสังเกตอาการลูกน้อยหิวนมจะช่วยให้แม่สามารถจัดการและช่วยให้ลูกน้อยได้รับโภชนาการที่เพียงพอและสมบูรณ์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาแรกๆ ของชีวิต

Reference

 1. “Breastfeeding: Identifying and Addressing Breastfeeding Challenges” by Dr. Elizabeth R. Click and Dr. Robin B. Dail (2019). Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6486250/
 2. “The Baby-Friendly Hospital Initiative and Breastfeeding Duration: Relating the Evidence to the Steps” by Dr. Debra L. Bogen, Dr. Joan E. Dodgson, and Dr. Jane A. Scott (2018). Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5764272/
 3. “Breastfeeding and the Use of Human Milk” by Dr. Ruth A. Lawrence and Dr. Robert M. Lawrence (2016). Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5286675/
 4. “Feeding Infants in the First Year of Life: A Practical Overview” by Dr. Jane Heinig and Dr. William J. Heird (2016). Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5069113/
 5. “Infant Hunger and Satiety Cues and the Timing of Solid Food Introduction” by Dr. Karen E. Peterson and Dr. Kathleen M. Rasmussen (2016). Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5008862/