น้ำนมหด อุดตัน สาเหุตเกิดจากอะไร 

น้ำนมหด อุดตัน สาเหุตเกิดจากอะไร

คุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนมหด น้ำนมน้อย หรืออุดตัน  อาจเกิดจากระบบการผลิตน้ำนมของเพศหญิงหยุดทำงานหลังการคลอด ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมลดลง และเนื้อเยื่อและหลอดท่อน้ำนมหดติดตัวกัน ทำให้น้ำนมไม่สามารถไหลผ่านได้ การหดตัวของหลอดน้ำนมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำนมหดเกิดขึ้น

สาเหตุของน้ำนมหด ได้แก่

 1. การใช้ยาปฏิชีวนะในขณะหรือหลังการคลอดอาจทำให้เกิดการหดตัวของหลอดน้ำนมและน้ำนมหดได้
 2. ความเครียดหรือความวิตกกังวลหลังการคลอดอาจทำให้เกิดน้ำนมหดได้
 3. การตั้งครรภ์ที่ต่อเนื่องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำนมหด เนื่องจากระบบการผลิตน้ำนมไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องเหมือนกับผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
 4. การไม่ให้ทารกดูดนมหรือไม่ดูดนมอย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดน้ำนมหด
 5. การผ่าตัดหรือมะเร็งเต้านมอาจทำให้เกิดน้ำนมหดได้
 6. รับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอหลังคลอดอาจทำให้เกิดน้ำนมหดได้

สำหรับปัญหาน้ำนมหด น้ำนมไหลน้อย ถือเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในระยะหลังการคลอด แต่มักจะหายไปเองในระยะเวลาสั้น ๆ หากคุณแม่มีปัญหาในการให้น้ำนมแก่ทารก เช่น น้ำนมหดมากเกินไป หรือไม่มีน้ำนมเพียงพอ คุณแม่อาจต้องรับการแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้นม หรือต้องใช้วิธีการเสริมนมเช่น การใช้เครื่องดูดนม หรืออาจต้องใช้นมผสมในกรณีที่น้ำนมหดเกินไปและไม่เพียงพอสำหรับทารกในช่วงแรก ๆ


อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณแม่เกิดน้ำนมหด ควรรักษาตัวอย่างเหมาะสม และควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว นม และผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อและรักษาระดับพลังงานในร่างกาย และควรดื่มน้ำเพียงพอเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในร่างกาย

Reference

 1. “Breastfeeding in the United States: A National Agenda” by the Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services (2011). URL: https://www.womenshealth.gov/sites/default/files/breastfeeding-in-united-states-national-agenda.pdf
 2. “Postpartum Lactation and Breastfeeding Duration” by Sarah A. Keim et al. (2014). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4166783/
 3. “Maternal Nutrition and Breastfeeding Outcomes” by Hilary F. Burton et al. (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5622791/
 4. “Factors affecting lactation success: a systematic review” by A. Scott et al. (2018). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5917367/
 5. “Milk supply and breastfeeding success: a clinical report from the AAP” by the American Academy of Pediatrics (2012). URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827