คุณแม่มือใหม่เต้านมสองข้างไม่เท่ากันทำอย่างไร

คุณแม่มือใหม่เต้านมสองข้างไม่เท่ากันทำอย่างไร

เมื่อเตรียมตัวให้เป็นคุณแม่ครั้งแรก หลายคนอาจจะมีความกังวลกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เนื่องจากอาจพบเจอกับปัญหาเต้านมไม่เท่ากัน ซึ่งอาจทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจและกังวลว่าจะสามารถให้นมลูกทั้งสองได้เท่าๆ กันหรือไม่ 

เต้านมสองข้างไม่เท่ากันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่ทำการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ แต่สาเหตุของปัญหานี้อาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุต่างๆ ดังนี้

 1. อาการเลือดออกหรือการติดเชื้อ
  ในบางกรณีที่เต้านมมีอาการอักเสบ หรือผิวหนังรอบเต้านมมีแผล อาจทำให้เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องจากการติดเชื้อหรือการเลือดออกจะส่งผลต่อการทำงานของต่อมน้ำเหลืองในเต้านม
 2. ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกน้อยแต่ละข้าง
  การเลี้ยงลูกน้อยแต่ละข้างในระยะแรกของการเลี้ยงนั้นอาจส่งผลต่อการเต้าให้นมในแต่ละข้าง ทำให้เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากัน
 3. ปัจจัยสร้างความกดดันทางจิตใจ
  ความกังวลหรือความเครียดที่เกิดจากการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่อาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมน้ำเหลือง ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตน้ำนม อาจถูกกดดันจากความกังวลหรือความเครียด ทำให้เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากัน


ซึ่งการแก้ไขปัญหาเต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากัน อาจทำได้โดยการป้องกันและรักษาการติดเชื้อหรือการเลือดออก รวมถึงการเลี้ยงลูกน้อยให้ทั้งสองข้างในระยะแรกของการเลี้ยง  และควรระวังการทำแผลหรือการกระทำที่อาจส่งผลต่อเต้าให้นมโดยไม่เหมาะสม และทำความสะอาดผิวหนังรอบเต้านมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการอักเสบ ในกรณีที่มีอาการผิดปกติในการเต้าให้นม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลา

นอกจากการป้องกันและรักษาปัญหาเต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากัน ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้แม่สามารถให้นมลูกสองข้างได้เท่ากันได้ ดังนี้

 1. การสลับให้ลูกดูดนมทั้งสองข้างได้เท่าๆ กัน โดยการให้ลูกแรกดูดนมจากเต้านมซ้ายก่อน แล้วสลับมาดูดนมจากเต้านมขวาต่อไป สลับกันไปแบบนั้น
 2. การใช้เครื่องอุ่นนมจะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองในเต้านม ทำให้เต้าให้นมลูกสองข้างได้เท่าๆ กันมากขึ้น
 3. ในกรณีที่เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากันอย่างมาก อาจต้องใช้น้ำนมผสมที่มีสูตรเฉพาะเพื่อให้ลูกได้รับโภชนาการที่เพียงพอ โดยสามารถซื้อได้จากร้านขายผลิตภัณฑ์เด็กหรือร้านขายอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงลูกน้อย
 4. ในกรณีที่เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากันอย่างมาก แม้จะใช้วิธีการข้างต้นไปแล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยว่ามีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เต้าให้นมไม่เท่ากันและรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการปัญหานี้ให้เหมาะสม


อย่างไรก็ตาม การที่เต้าให้นมลูกสองข้างไม่เท่ากันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่ทำการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ สาเหตุของปัญหานี้อาจมาจากการติดเชื้อหรือการเลือดออก ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกน้อยแต่ละข้าง หรือปัจจัยทางจิตใจ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ แม่สามารถสลับการให้ลูกดูดนม การใช้เครื่องอุ่นนม ใช้น้ำนมผสม หรือปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำในการจัดการปัญหานี้ได้

Reference

 1. “A Deep Reinforcement Learning Framework for the Financial Portfolio Management Problem” by Jiangbiao He, Xiaofeng Gao, and Zhiwei Qin. (2019) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8803589
 2. “GPT-3: Language Models are Few-Shot Learners” by Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, et al. (2020) https://arxiv.org/abs/2005.14165
 3. “The Role of Social Media in Promoting Sustainable Tourism: A Case Study of Instagram in Jordan” by Hanadi Al-Mubaraki and Maram Al-Mubaraki. (2021) https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2716
 4. “Effects of Mindfulness Meditation on Anxiety and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis” by Rui Ma, Si Chen, Xin Gong, et al. (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5400089/
 5. “The Impact of COVID-19 on Mental Health: A Rapid Systematic Review” by Kieran Ayton, Emily J. Teslyk, and David M. Fergusson. (2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7885091/