อันตรายไม่ควรปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียว 

อันตรายไม่ควรปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียว

การดูแลทารกเป็นภาระที่สำคัญของพ่อแม่ การดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวอาจเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกในบางกรณี แต่การปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียวนานๆ ถือเป็นเรื่องที่อันตรายต่อลูกน้อยอย่างมาก ดังนั้น ไม่ว่าพ่อแม่จะติดธุระหรือกำลังยุ่งอะไรอยู่ก็ตาม  ก็ต้องให้ความสำคัญดูแลลูกน้อยก่อนเป็นอันดับแรก

 1. เกิดอันตราย
  การปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียวอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น การโดนน้ำร้อน การล้มจากเตียง การทำร้ายตนเอง และอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ปกครองควรดูแลทารกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
 2. การเจริญเติบโต 
  การดูแลทารกให้เหมาะสมสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามการปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียวอาจทำให้ทารกไม่ได้รับการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ทำให้ทารกไม่พัฒนาตามเกณฑ์
 1. การพัฒนาสมอง
  การดูแลทารกให้เหมาะสมสามารถช่วยในการพัฒนาสมองของทารกได้อย่างเหมาะสม แต่การปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียวอาจทำให้ทารกไม่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมองอย่างเหมาะสม ทำให้ทารกมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาสมองที่ไม่เหมาะสม เช่น การพูด การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม และอื่นๆ
 2. การพัฒนาสังคม
  การดูแลทารกให้เหมาะสมสามารถช่วยในการพัฒนาสังคมของทารกได้อย่างเหมาะสม การปล่อยให้ทารกอยู่คนเดียวอาจทำให้ทารกไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกทั้งร่างกายและจิตใจ


ดังนั้น การดูแลทารกให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิต การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การทำกิจกรรมที่เหมาะสม การตรวจสุขภาพ และการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการดูแลทารกให้เหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม

Reference

 1. “Infant Sleep Position and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) in the United States: An Update,” American Academy of Pediatrics (2005). URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/116/5/1245
 2. “Risk and Protection in the Development of Problem Behavior: Psychological, Social, and Biological Influences,” Psychological Bulletin (2003). URL: https://psycnet.apa.org/record/2003-06862-007
 3. “Maternal Postpartum Depression and the Quality of Parenting: A Meta-Analytic Review,” Clinical Psychology Review (2014). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735814000716
 4. “Infant Crying, Maternal Depression, and Social Support: Risks and Resources for Child Maltreatment in a Rural American Community,” Child Abuse & Neglect (2008). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213408001240
 5. “The Effects of Early Life Stress on the Developing Brain,” Current Directions in Psychological Science (2016). URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721416639758