วิธีดูแลภาวะตัวเหลืองในทารก

วิธีดูแลภาวะตัวเหลืองในทารก

ภาวะตัวเหลืองในทารก หมายถึง การเปลี่ยนสีผิวของทารกจากสีชมพูอ่อนเป็นสีเหลือง ซึ่งเกิดจากการสะสมของแบคทีเรียในตับที่ยังไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้เต็มที่ ซึ่งสามารถแสดงถึงปัญหาทางสุขภาพในทารกได้ เพราะภาวะตัวเหลืองอาจเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อในตับ และขาดวิตามินเค เป็นต้น การดูแลภาวะตัวเหลืองในทารกจะต้องพิจารณาในด้านสุขภาพรวมๆ และให้การดูแลอย่างรวดเร็วและเหมาะสมดังนี้

 1. พยาบาลผู้ป่วย
  ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองจะต้องได้รับการดูแลโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ โดยควรตรวจสอบสัญญาณชีพของทารก อย่างเช่น การหายใจ ชีพจร และการได้รับอาหาร
 2. การดูแลตัวเหลือง
  การดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองควรคำนึงถึงสุขอนามัยของทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น การสังเกตสีผิว การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสอบการอุดตันทางเดินอาหาร และการตรวจสอบการกินอาหาร
 3. การรักษาทางการแพทย์
  หากทารกมีภาวะตัวเหลืองเกิดขึ้นจากเชื้อโรคหรือการเปลี่ยนแปลงสีผิวของทารกเป็นภาวะตัวเหลืองอาจจะต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพื่อเอาออกแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในตับ การรักษาที่เหมาะสมสำหรับภาวะตัวเหลืองขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะนี้ แต่ระยะแรกที่แพทย์จะให้คือการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทารกโดยการให้วัคซีนที่จำเป็น และให้การดูแลที่เหมาะสม เช่น การเลี้ยงด้วยนมแม่หรือนมสูตรที่เหมาะสม และการดูแลสุขอนามัยอย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ ยังมีการให้การรักษาทางการแพทย์อื่นๆ เช่น การให้ยาฆ่าแบคทีเรีย เพิ่มปริมาณวิตามินเค หรือวิตามินที่เกี่ยวข้อง และการรักษาต่อเนื่องตามความเหมาะสมของสถานการณ์และอาการของทารก และนอกจากการดูแลทางการแพทย์และการรักษาที่เหมาะสม ยังมีการดูแลเบื้องต้นที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาวะตัวเหลืองในทารกได้ ดังนี้

 1. การให้นมแม่หรือนมสูตรที่เหมาะสม
  การให้นมแม่หรือนมสูตรที่เหมาะสมจะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารและธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายของทารกสามารถต่อต้านการติดเชื้อได้ดีขึ้น
 2. การให้วัคซีน
  การให้วัคซีนที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทารกและป้องกันการติดเชื้อได้
 3. การดูแลสุขอนามัย
  การให้การดูแลสุขอนามัยอย่างเหมาะสม เช่น การรักษาความสะอาดของทารก การล้างมือก่อนจับทารก และการป้องกันการติดเชื้อสัมผัส
 4. การดูแลอาหาร
  การดูแลอาหารที่เหมาะสมและคุณภาพดีจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทารก รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของภาวะต่างๆ เช่น ภาวะท้องผูก ภาวะท้องร่วง และภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของตับ


สำหรับพ่อแม่ การดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสีผิวของทารกอย่างสม่ำเสมอ และหากพบว่าสีผิวของทารกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เหลืองหรือซีด เจ็บป่วย หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ควรพบแพทย์โดยด่วน เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Reference

 1. “Jaundice in the Newborns” by Bhutani et al., published in the New England Journal of Medicine in 2006. URL: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra052717
 2. “Neonatal Hyperbilirubinemia: A Review” by Shapiro et al., published in Pediatrics in Review in 2011. URL: https://pedsinreview.aappublications.org/content/32/8/341.short
 3. “Pathophysiology and management of neonatal jaundice” by Maisels et al., published in Pediatric Clinics of North America in 2015. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031395515000256
 4. “Managing neonatal jaundice in resource-limited settings” by Olusanya et al., published in Paediatrics and International Child Health in 2017. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20469047.2017.1387925
 5. “A Practical Approach to Neonatal Jaundice” by Maisels et al., published in Pediatrics in 2020. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/145/2/e20191753