ภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด 

ภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด

ภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด (Neonatal Jaundice) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทารกที่เกิดมาไม่นาน และเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีสารสีเหลืองมากกว่าปกติที่พบได้ในเด็กทารก ซึ่งเกิดจากการสะสมของบิริรูบินในเลือดซึ่งไม่ได้ถูกตัวกรองออกจากร่างกายของทารกได้เต็มที่ และภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาวะตัวเหลืองที่พบได้ในผู้ใหญ่ ทำให้พ่อแม่ควรระวังและการดูแลทารกเป็นอย่างมาก โดยมีข้อควรระวังดังนี้

 1. การถ่ายเลือดทารก
  เมื่อทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจทำให้บิริรูบินสะสมและทำให้ภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดมากขึ้น ดังนั้น การรักษาโดยการถ่ายเลือดทารกจะช่วยในการลดระดับบิริรูบินในเลือดของทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิด
 2. การเลี้ยงด้วยนมแม่
  การเลี้ยงด้วยนมแม่หรือนมผสมเป็นวิธีที่ดีในการช่วยลดระดับบิริรูบินในเลือดของทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิด แต่ถ้าไม่สามารถเลี้ยงนมแม่ได้ ควรให้นมสูตรที่เหมาะสมและตรงกับอายุของทารก
 1. การตรวจสอบสุขภาพของทารก
  การตรวจสอบสุขภาพของทารกเป็นสิ่งที่สำคัญในการตรวจวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิด การตรวจวัดระดับบิริรูบินในเลือดของทารกและการตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น การตรวจสอบสัญญาณชีพ ระดับน้ำตาลในเลือด และการตรวจสอบการทำงานของตับ เป็นต้น
 2. การให้เลือดส่วนผสม
  ในกรณีที่ภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดมีระดับบิริรูบินสูงจนเกิดอันตรายต่อทารก แพทย์อาจจะต้องสั่งให้ทารกได้รับการให้เลือดส่วนผสม เพื่อลดระดับบิริรูบินในเลือด
 3. การติดตามสุขภาพของทารก
  หลังจากทารกได้รับการรักษาภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดแล้ว การติดตามสุขภาพของทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบและติดตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะตัวเหลืองได้ และสามารถป้องกันการกลับมาเกิดอีกครั้งในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การดูแลและรักษาภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถเกิดอันตรายต่อทารกได้ และหากพบว่าทารกมีภาวะตัวเหลืองเด็กทารกแรกเกิดควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ทันที เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพของทารก 

Reference

 1. “Neonatal jaundice: a critical review of the role and practice of the visual assessment of jaundice in newborn infants” (year 2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6208906/
 2. “Neonatal jaundice: a review of pathophysiology and treatment” (year 2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6405379/
 3. “A review of neonatal jaundice and its management: beyond the conventional phototherapy” (year 2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7686056/
 4. “Neonatal jaundice: aetiology, diagnosis and treatment” (year 2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874924/
 5. “Risk factors for neonatal jaundice: a systematic review and meta-analysis” (year 2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7703432/