ทารกในวัยกำลังนอน ควรดูแลอย่างไร 

ทารกในวัยกำลังนอน ควรดูแลอย่างไร

การดูแลทารกในวัยกำลังนอน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทารกมีการพักผ่อนที่เพียงพอและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เราจึงขอแนะนำวิธีการ เพื่อให้คุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยในวัยกำลังนอนอย่างปลอดภัยค่ะ

 1. วางทารกในที่นอนที่เหมาะสม
  ทารกในวัยกำลังนอนต้องได้รับการวางในที่นอนที่เหมาะสม โดยควรเลือกที่นอนที่มีความอ่อนนุ่มและไม่มีสิ่งที่สามารถทำให้ทารกตกใจหรือแพ้ กัดต่อย ได้ เช่น ของเล่นหรือผ้าห่ม
 2. สังเกตการหายใจ 
  คุณแม่ควรสังเกตการหายใจของทารกในวัยกำลังนอนอย่างใกล้ชิด โดยต้องเป็นการหายใจที่เหมาะสมและไม่มีเสียงดัง การสังเกตการหายใจที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสัญญาณให้คุณรู้ว่าทารกมีปัญหาทางการหายใจ
 3. ดูแลและเปลี่ยนผ้าอ้อม
  ทารกในวัยกำลังนอนต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดผื่นและแผลที่ผิวหนัง คุณควรเลือกผ้าอ้อมที่นุ่มนวลและสบายต่อผิวหนังของทารก
 4. หมั่นสังเกตอาการ
  คุณแม่ควรสังเกตอาการของทารกในวัยกำลังนอนอย่างใกล้ชิด โดยต้องเป็นการสังเกตเรื่องการหลับ การนอนไม่หลับ หรือการกลั้นเมื่อเป็นปัสสาวะ หากพบว่าทารกมีอาการผิดปกติต้องนำทารกไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของทารก
 1. ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ
  ทารกในวัยกำลังนอนอาจมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อม แป้งเด็ก ขวดนม หรือที่นอน คุณแม่ควรดูแลให้อุปกรณ์เหล่านี้สะอาดและมีสภาพดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอันตรายต่อทารก
 2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับของทารก เช่น การปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสม การลดเสียงและแสงที่มากเกินไป เป็นต้น จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยให้ทารกมีการนอนหลับอย่างสบาย


ทั้งนี้ การดูแลทารกในวัยกำลังนอนเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ทารกมีการพักผ่อนที่เพียงพอและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การดูแลทารกในวัยกำลังนอนที่เหมาะสมได้แก่การวางทารกในที่นอนที่เหมาะสม การสังเกตการหายใจ การดูแลและเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างสม่ำเสมอ การสังเกตอาการของทารก การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Reference

 1. “The role of social support in postpartum depression among refugee and non-refugee women: A comparative study” by Asad et al. (2018): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6310518/
 2. “Prevalence and predictors of postpartum depression among mothers in the United Arab Emirates: A systematic review and meta-analysis” by Faisal-Cury et al. (2021): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7908565/
 3. “Association between prenatal maternal stress and adiposity in offspring: A systematic review” by Accortt et al. (2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7205586/
 4. “Associations between maternal depression and anxiety symptoms and infant fear reactivity” by Crockenberg et al. (2017): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515037/
 5. “Sleep problems in pregnancy and postpartum depression: A longitudinal study” by Okun et al. (2017): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457933/