วิธีสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีให้กับลูกน้อย

วิธีสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีให้กับลูกน้อย

ในการสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีให้กับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและสุขภาพของลูกน้อย โดยการสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบปริมาณอาหารที่ลูกน้อยรับประทาน

การตรวจสอบปริมาณอาหารที่ลูกน้อยรับประทานจะช่วยให้คุณแม่เข้าใจว่าลูกน้อยได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่ คุณแม่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักของลูกน้อย การเติบโตที่ไม่เพียงพอหรือเกินไป อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณน้ำหนักตัวของลูกน้อย ปริมาณน้ำนมหรือน้ำผลไม้ที่ลูกน้อยรับประทาน 

  1. ใช้สารอาหารที่เหมาะสม

การเลือกสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและสุขภาพของลูกน้อย คุณแม่ควรเลือกอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญและเหมาะสมต่อวัยของลูกน้อย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันที่ดีต่อร่างกาย

  1. รับประทานอาหารเป็นเวลา

การรับประทานอาหารเป็นเวลามาก่อนเวลาอาหารจะทำให้ลูกน้อยหิวและไม่สนใจในการรับประทานอาหาร คุณแม่ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารของลูกน้อย เช่น สามารถเลือกเวลาเดียวกับเวลาของคุณเองในการรับประทานอาหาร หรือใช้กลไกการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเช่น การให้นมแม่หรือนมผสม

  1. สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดี

การสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมการรับประทานอาหารของลูกน้อยได้ คุณแม่สามารถใช้เวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราว หรือใช้วิธีการเล่าเรื่องสนุกๆ เพื่อสร้างความสนุกและบันเทิงให้กับลูกน้อยในช่วงเวลารับประทานอาหาร

  1. ประพฤติดีเป็นแบบอย่าง

การเป็นแบบอย่างสำหรับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการรับประทานอาหารของลูกน้อย คุณแม่ควรประพฤติดีต่อการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่เหมาะสม สอนมารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น


สรุปแล้ว การสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีให้กับเด็กทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและสุขภาพของลูกน้อย ด้วยเหตุนี้คุณแม่ควรใช้เวลาในการปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของลูกน้อยเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อวัยของลูกน้อย 

Reference

  1. บทความ “How to Encourage Good Eating Habits in Your Child” จากเว็บไซต์ Verywell Family: https://www.verywellfamily.com/encourage-good-eating-habits-in-children-2633244
  2. บทความ “Helping Kids Develop Healthy Eating Habits” จากเว็บไซต์ KidsHealth: https://kidshealth.org/en/parents/habits.html
  3. บทความ “Teaching Kids Healthy Eating Habits” จากเว็บไซต์ EatingWell: https://www.eatingwell.com/article/290523/teaching-kids-healthy-eating-habits/