วิธีอุ่นนมแม่ให้สารอาหารอยู่ครบ 

วิธีอุ่นนมแม่ให้สารอาหารอยู่ครบ

การอุ่นนมแม่ควรใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการให้ลูกน้อยได้กินอย่างปลอดภัย และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพของนมแม่ เราจึงขอแนะนำวิธีการอุ่นนมแม่ให้ถูกต้อง

  1. แยกนมแม่

ก่อนที่จะอุ่นนมแม่ ควรเตรียมนมแม่ให้พร้อมโดยแยกนมแม่ออกจากตู้เย็นและเอามาวางไว้ในภาชนะเพื่ออุ่น ควรใช้ภาชนะที่มีความปลอดภัยและไม่สร้างสารพิษ เช่น แก้วหรือขวดโปร่ง

  1. เตรียมอุปกรณ์

เตรียมตัวเพื่ออุ่นนมแม่ เช่น อ่างแช่ , หม้อต้มน้ำ แต่ละวิธีจะมีขั้นตอนที่ต่างกัน

  • อ่างแช่ : นำนมแม่ไปวางในภาชนะที่เหมาะสมและนำไปแช่ในอ่างน้ำร้อน ซึ่งที่สุดจะต้องไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส แช่ให้มันทำงานและอุ่นนมแม่ไปจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
  • การใช้หม้อต้มน้ำ : ใช้หม้อต้มน้ำใหญ่ที่มีชั้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำและนำภาชนะที่มีนมแม่ออกมาแช่ในน้ำร้อน หรือสามารถใช้วิธีนี้ในการอุ่นนมแม่เป็นเวลา
  1. ตรวจสอบอุณหภูมิ

เมื่ออุ่นนมแม่เสร็จแล้ว ควรตรวจสอบอุณหภูมิของนมแม่ก่อนที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิที่สูงเกินไปและเป็นอันตรายต่อลูกน้อย แนะนำให้ใช้ปลอกนิ้วหรือวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิดิจิตอล

  1. เก็บนมแม่ให้สมบูรณ์

หลังจากอุ่นนมแม่เสร็จแล้ว ต้องเก็บนมแม่ให้สมบูรณ์โดยใช้ฝาปิดนมแม่ที่ไม่มีรู เพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและคุณสมบัติในนมแม่ หากไม่ได้ใช้ฝาปิดนมแม่ สามารถใช้ฝาปิดที่สามารถซับความชื้นได้ หลังจากเก็บนมแม่ใส่ภาชนะต้องเก็บในตู้เย็นในเวลาไม่เกิน 3-5 วัน

นอกจากนี้ การอุ่นนมแม่เพื่อใช้งานต่อไปนั้นเป็นการรักษาคุณภาพของนมแม่ และมีประโยชน์ต่อการใช้งานในทุกๆ ช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หากนมแม่ไม่ได้รับการจัดเก็บให้ถูกต้องและเหมาะสม อาจส่งผลให้นมแม่สูญเสียคุณภาพ 

Reference

  1. Mayo Clinic: Breast milk storage: Do’s and don’ts: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breast-milk-storage/art-20046350
  2. Breastfeeding USA: Thawing and Warming Breastmilk: https://breastfeedingusa.org/content/article/thawing-and-warming-breastmilk
  3. La Leche League International: Warming Milk for Baby: https://www.llli.org/breastfeeding-info/warming-milk-for-baby/