ภาวะน้ำนมน้อยหรือแห้งของคุณแม่มือใหม่ 

ภาวะน้ำนมน้อยหรือแห้งของคุณแม่มือใหม่

ปกติปริมาณน้ำนมของคุณแม่ที่สร้างขึ้นจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อยเสมอ ไม่ว่าคุณแม่คนนั้นจะมีขนาดของเต้านมใหญ่หรือเล็กเพียงใด หรือไม่ว่าลูกน้อยจะมีความต้องการมากน้อยเพียงใด 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณแม่บางคนอาจเกิดภาวะน้ำนมน้อยหรือน้ำนมแห้งได้ ซึ่งมีหลายสาเหตุ อาจเกิดจากการที่คุณแม่เริ่มต้นให้นมลูกของตนเองหลังคลอดช้าเกินไปหรือมีการทิ้งระยะห่างในการดูดนมนานเกินไป (น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน) หรือหยุดให้นมลูกเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือมีการให้ลูกดูดนมแบบผิดวิธี (ลูกดูดนมได้ไม่มิดถึงลานนม) หรือการใช้นม ผสมร่วมหรือทดแทนการให้นมของแม่ เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าคุณแม่เครียด พักผ่อนน้อย พักผ่อนไม่พอ เบื่ออาหาร ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำนมน้อยหรือแห้งลงได้

การเพิ่มปริมาณน้ำนม

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยหรือน้ำนมแห้งนี้มีวิธีใหญ่ๆ 3 วิธีคือ

1. การดูแลปฏิบัติตนโดยไม่ใช้ยา

2. รับประทานอาหารและสมุนไพร

3. ยาแผนปัจจุบัน

ในวิธีทั้ง 3 นี้ วิธีที่ 1 คือการดูแลปฏิบัติตนเองโดยไม่ใช้ยา เป็นทางเลือกแรกที่ดีที่สุด ทั้งได้ผลดี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ผลดี แต่บางรายอาจต้องพึ่งพาวิธีที่ 2 ด้วยอาหารและสมุนไพร หรือยาแผนโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย มาใช้เป็นทางเลือกที่ 2 และวิธีที่ 3 ด้วยยาแผนปัจจุบันเป็นทางเลือกสุดท้าย

Reference

  1. La Leche League International: Low Milk Supply: https://www.llli.org/breastfeeding-info/low-milk-supply/
  2. American Pregnancy Association: Breastfeeding and Concerns: https://americanpregnancy.org/breastfeeding/breastfeeding-and-concerns-63752/
  3. Australian Breastfeeding Association: Low milk supply: https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/common-concerns%E2%80%93mum/low-milk-supply