ทำไมคุณแม่หลังคลอดถึงมีน้ำนมน้อย 

ทำไมคุณแม่หลังคลอดถึงมีน้ำนมน้อย

การมีน้ำนมน้อยหรือไม่เพียงพอหลังคลอดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูก เมื่อไม่มีน้ำนมเพียงพอ ลูกจะไม่ได้รับสารอาหารและสารอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโต ซึ่งการมีน้ำนมน้อยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคเกี่ยวกับหัวใจ

สาเหตุที่คุณแม่หลังคลอดมีน้ำนมน้อยอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ดังนี้

  1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับแม่
  • สุขภาพแม่ที่ไม่ดี : สุขภาพแม่ที่ไม่ดีอาจทำให้การผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมของแม่
  • การผ่าตัด : การผ่าตัด cesarean อาจทำให้ระหว่างแม่กับลูกไม่ดีเท่าการคลอดปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่
  • สภาวะอ้วน : แม่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจส่งผลต่อการผลิตน้ำนมของแม่
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการคลอด
  • ความเครียด : การคลอดที่มีความเครียดสูงอาจทำให้การผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอ และทำให้การผลิตนมของแม่ลดลง
  • การใช้ Forceps หรือ Vacuum : การใช้ Forceps หรือ Vacuum ในการคลอดอาจทำให้ระหว่างแม่กับลูกไม่ดีเท่าการคลอดปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่
  • การคลอดก่อนกำหนด : การคลอดก่อนกำหนดอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่ เนื่องจากการผลิตฮอร์โมนจะลดลงเมื่อไม่ได้คลอดตามกำหนด
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลูก
  • น้ำหนักแรกเกิด   ลูกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าปกติ อาจไม่มีแรงสำหรับดูดนมแม่
  • ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางพันธุกรรมอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมของแม่ได้ เช่น

  1. การนวดเต้านม การนวดหนังเต้านมจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและฮอร์โมนเพื่อเพิ่มปริมาณนมของแม่
  2. การดื่มน้ำเพียงพอ  การดื่มน้ำเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายแม่สามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้น
  3. การใช้เครื่องมือช่วย แม่สามารถใช้เครื่องมือช่วยเช่น Breast pump เพื่อกระตุ้นการผลิตนมและเพิ่มปริมาณนม
  4. การดูแลอาหาร การดูแลอาหารให้เหมาะสมและสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแม่มีพลังงานสำหรับผลิตน้ำนมได้มากขึ้น
  5. การใช้ยา แม่อาจได้รับยาหรือฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการผลิตนมให้มากขึ้น

สิ่งควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการมีน้ำนมน้อยหลังคลอด ได้แก่

  1. การสูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่จะทำให้การผลิตนมของแม่ลดลง
  2. การดื่มแอลกอฮอล์ : การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินจะทำให้การผลิตนมของแม่ลดลง
  3. การทานอาหารไม่สมดุล : การทานอาหารที่ไม่สมดุลอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่
  4. การไม่ดื่มน้ำเพียงพอ : การไม่ดื่มน้ำเพียงพอจะทำให้แม่ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตนม
  5. การใช้ยา : การใช้ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการผลิตนมของแม่


สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาการผลิตนมน้อยหลังคลอด ควรรีบปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กและการผลิตนม เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำนมให้เพียงพอสำหรับลูกดูดนมได้อย่างเต็มที่ ในทางปฏิบัติ แม่ควรมีการดูแลสุขภาพที่ดี ดูแลอาหารให้สม่ำเสมอ และออกกำลังกายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมอย่างเต็มที่

Reference

  1. Mayo Clinic – องค์กรที่มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ:

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breastfeeding-challenges/art-20047138

  1. La Leche League International – องค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการให้นมแม่:

https://www.llli.org/breastfeeding-info/low-milk-supply/

  1. American Pregnancy Association – องค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นมารดาที่ดีของแม่และลูก:

https://americanpregnancy.org/breastfeeding/low-milk-supply/

  1. NHS – สถาบันบริการสุขภาพของอังกฤษ:

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/breastfeeding-problems/