ลูกไม่ตื่นมาดูดนมตอนกลางคืนทำยังไง 

ลูกไม่ตื่นมาดูดนมตอนกลางคืนทำยังไง

การมีปัญหาน้ำนมน้อยในคุณแม่หลังคลอดเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย และหนึ่งในสาเหตุที่อาจเป็นปัญหานี้คือลูกไม่ดูดนมตามที่ควรในช่วงเวลากลางคืน การดูแลเด็กในช่วงนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกดูดนมเพียงพอเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมให้แม่ได้มากขึ้น

สาเหตุของปัญหาน้ำนมน้อยในกรณีนี้อาจมาจากลูกที่ไม่ได้ดูดนมเพียงพอในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการนอนหลับของลูกที่ยังไม่เป็นระเบียบ หรืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น สุขภาพของลูก การใช้นมผสม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ำนมน้อยในกรณีนี้ต้องผลักดันให้ลูกดูดนมเพียงพอตามที่ควรในช่วงกลางคืน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ให้ลูกดูดนมบ่อยขึ้นในช่วงกลางคืน
  ควรให้ลูกดูดนมบ่อยขึ้นในช่วงกลางคืนเพื่อกระตุ้นการผลิตนมของแม่และเพิ่มปริมาณนม โดยต่างจากนั้นอาจใช้เครื่องปั๊มนมเพื่อกระตุ้นการผลิตนมและเพิ่มปริมาณนมให้แม่ได้มากขึ้น
 1. คอยตรวจสอบสุขภาพของลูก
  ควรตรวจสอบสุขภาพของลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกไม่ได้ดูดนมเพียงพอ และดูแลสุขภาพของลูกให้ดี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมให้แม่ได้มากขึ้น
 2. ส่งเสริมการดูดนมในตอนกลางคืน
  ลูกที่นอนหลับและไม่ตื่นมาดูดนมในตอนกลางคืนอาจจะต้องการการดูดนมโดยใช้วิธีการเดียวกับในช่วงกลางวัน เช่น การสัมผัสผิวหนังแม่ที่เปียกชุ่มจากน้ำนม เพื่อกระตุ้นการดูดนม หรือใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การร้องเพลงเพื่อสร้างความสุขภาพของลูกและส่งเสริมการดูดนมในช่วงกลางคืน
 3. อาหารและน้ำเพียงพอ
  ควรให้แม่รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมี

อย่างไรก็ตาม การมีน้ำนมน้อยเนื่องจากลูกไม่ได้ดูดนมเพียงพอตามที่ควรในช่วงเวลากลางคืนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กและการผลิตน้ำนมเพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำนมให้เพียงพอสำหรับลูกดูดนมได้อย่างเต็มที่

Reference

 1. Mayo Clinic – องค์กรที่มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ:

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breastfeeding-challenges/art-20047138

 1. La Leche League International – องค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการให้นมแม่:

https://www.llli.org/breastfeeding-info/low-milk-supply/

 1. American Pregnancy Association – องค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นมารดาที่ดีของแม่และลูก:

https://americanpregnancy.org/breastfeeding/low-milk-supply/

 1. NHS – สถาบันบริการสุขภาพของอังกฤษ:

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/breastfeeding-problems/