คนท้องกินไข่ดองน้ำปลาได้ไหม ?

คนท้องกินไข่ดองน้ำปลาได้ไหม ?

การกินไข่ดองน้ำปลาในช่วงคนท้องนั้นเป็นเรื่องสามารถทำได้ แต่ควรระมัดระวังการบริโภคอย่างรอบคอบ และเลือกไข่ดองที่มีคุณภาพดีและสะอาด โดยอาจเลือกกินไข่ดองจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และมีปริมาณน้ำตาลต่ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงครรภ์ 


นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาหารทะเลสด หรืออาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งให้สุกพอดี และอาหารที่มีปริมาณสารเคมีสูง ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกินไข่ดองน้ำปลาในช่วงตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ข้อควรระมัดระวัง

 1. อย่ากินไข่ดองที่ไม่แนะนำ
  หลีกเลี่ยงการกินไข่ดองที่ไม่แนะนำ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์สูง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงครรภ์
 2. เลือกไข่ดองที่มีคุณภาพดีและสะอาด
  ควรเลือกไข่ดองที่มีคุณภาพและสะอาด เช่น ไข่ดองจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงครรภ์
 3. ระมัดระวังการบริโภคอย่างรอบคอบ 
  ควรระมัดระวังการบริโภคอย่างรอบคอบ และไม่บริโภคไข่ดองน้ำปลาในปริมาณมากเกินไป เนื่องจากมีปริมาณเกลือสูง และควรคำนึงถึงปริมาณไขมันที่รับประทานเพื่อลดการเกิดภาวะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงครรภ์
 4. หลีกเลี่ยงอาหารทะเลสด
  หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารทะเลสด หรืออาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งให้สุกพอดี เพราะอาจเป็นตัวนำเข้าเชื้อโรคทางอาหารได้

Reference

 1. https://www.webmd.com/baby/foods-avoid-pregnancy#1 – เว็บไซต์ WebMD มีรายการอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงขณะท้อง เช่น อาหารทะเลที่ไม่ได้ปรุงสุก, อาหารเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้ปรุงสุก, นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ, ผักใบเขียวและผักกาดหั่น, ผลไม้ที่ไม่ได้ล้างหรือผ่านการล้างอย่างเหมาะสม