ลักษณะสำคัญของพัฒนาการในวัยทารก 

ลักษณะสำคัญของพัฒนาการในวัยทารก 

วัยทารกเป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กที่เกิดมาใหม่ ลักษณะสำคัญขอพัฒนาการในวัยทารก ได้แก่

 1. การเติบโตทางกายภาพ
  เด็กวัยทารกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้น ความยาวเพิ่มขึ้น ระบบทางเดินหายใจและกระบวนการย่อยอาหาร
 2. การพัฒนาสมอง
  สมองของเด็กวัยทารกเริ่มเจริญเติบโต มีการสร้างเซลล์ประสาทและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสมองช่วงนี้จะมีผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถในการรับรู้และพัฒนาการสื่อสารของเด็กในอนาคต
 3. การพัฒนาการเคลื่อนไหว
  เด็กวัยทารกเริ่มมีความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น ล้ม ก้มตัว ควบคุมความสมดุลของร่างกาย เป็นต้น
 4. การพัฒนาการสื่อสาร
  เด็กวัยทารกเริ่มมีการสื่อสารด้วยสี เสียง และสื่อสารตามด้วยท่าทาง เช่น แสดงอารมณ์ด้วยการร้องไห้หรือหัวเราะ
 5. การเรียนรู้และความสนใจ
  เด็กวัยทารกมีความสนใจในสิ่งต่างๆ และมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว การสื่อสาร การรับรู้สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กในอนาคต


อย่างไรก็ตาม ส่วนนึงเนื่องจากเด็กวัยทารกยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน เราจึงสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กวัยทารกเพื่อเข้าใจความสนใจของเขาได้ เช่น การชอบดูสิ่งรอบตัว เช่น มือ และนิ้วมือ เพราะเด็กวัยทารกมีการพัฒนาการมองเห็นและความสามารถในการจับสิ่งของ การชอบเล่นกับเสียง เช่น การสร้างเสียงด้วยลำคอหรือเสียงที่ได้ยิน  หรืออีกลักษณะหนึ่งของเด็กวัยทารกที่สำคัญคือการสังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่เขาเห็นและเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

Reference

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Department of Health & Human Services – Infant Development: What to Expect From Birth to 1 Year : https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html
 2. World Health Organization – Child Growth Standards : https://www.who.int/childgrowth/standards/en/
 3. HealthyChildren.org, American Academy of Pediatrics – Developmental Milestones: 2 Month Olds : https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Developmental-Milestones-2-Month-Olds.aspx