โรค SIDS โรคไหลตายในทารก คืออะไร ?

โรค SIDS โรคไหลตายในทารก คืออะไร ?

โรค SIDS หรือโรคไหลตายในทารกเป็นโรคที่ทารกอายุน้อยกว่า 1 ปีเสียชีวิตโดยไม่มีอาการชัดเจน โรคนี้เป็นสาเหตุของการตายที่ไม่คาดคิดในทารกและยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่ชัดเจน

อาการของโรค SIDS ไม่มีอาการกล่าวถึงในขณะที่เกิดเหตุการณ์ แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าทารกไม่มีการหายใจ การตรวจสอบเนื้อเยื่อจากการตายก็พบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรืออาการป่วยที่สามารถเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้


ไม่มีการระบุสาเหตุที่ชัดเจนว่าทำไมทารกถึงเสียชีวิตด้วยโรค SIDS แต่มีความเสี่ยงที่สูงกับบางปัจจัย ซึ่งรวมถึงการนอนคนเดียวโดยไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิด การนอนในท่าที่ไม่ปลอดภัย การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ การเป็นโรคประจำตัวของแม่ และน้ำหนักเกินของทารกตอนเกิด


การป้องกันโรค SIDS สามารถทำได้โดยการให้ทารกนอนในท่าที่ปลอดภัย ให้ทารกนอนในห้องที่อบอุ่นไม่หนาวจนเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้ผ้านวมหรือผ้าคลุม และห้ามสูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์ การตรวจหาโรค SIDS ไม่ได้รวมอยู่ในการตรวจค้นโรคปกติที่ทารกต้องได้รับหลังเกิด แต่แพทย์จะเรียกให้ทารกมาตรวจอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสุขภาพของทารกและดูว่ามีความเสี่ยงใด ๆ สำหรับโรค SIDS หรือไม่


ถ้ามีความเสี่ยงสำหรับโรค SIDS แพทย์อาจแนะนำให้ทารกนอนบนพื้นผิวและห้ามนอนบนเตียงสูง และให้ทารกนอนในห้องที่เหมาะสม ไม่เครียดและไม่หนาวจนเกินไป


นอกจากนี้ การดูแลรักษาทารกอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันโรค SIDS ซึ่งรวมถึงการให้ทารกนอนในท่าที่ปลอดภัย การไม่ให้ทารกนอนเกินเวลา การเลือกเตรียมอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารก และการดูแลอย่างดีและให้ความรักกับทารก ดังนั้น การตรวจสุขภาพและดูแลรักษาทารกอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันโรค SIDS และควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย

Reference

  1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Common Childhood Illnesses and Concerns : https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/Pages/Childhood-Illnesses-and-Health-Concerns.aspx
  2. Mayo Clinic – Infant and toddler health : https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/basics/infant-and-toddler-health/hlv-20049400
  3. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Children’s Health : https://medlineplus.gov/childrenshealth.html
  4. Raising Children Network – Common health concerns for babies and toddlers : https://raisingchildren.net.au/babies/health-daily-care/health-concerns/common-health-concerns-babies-toddlers