พัฒนาการของเด็กทารก 

พัฒนาการของเด็กทารก

พัฒนาการของเด็กทารกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ โดยเฉพาะเมื่อพวกเราพบว่าเด็กทารกมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆของชีวิต 


เด็กทารกเกิดมาด้วยสมองที่ยังไม่เต็มที่ ซึ่งทำงานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพ แต่สมองของเด็กทารกมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว พวกเราสามารถเห็นว่าเด็กทารกมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของชีวิต เช่น การหมุนตัว ตะแคงศีรษะ และลุกนั่งเอง


เด็กทารกยังไม่สามารถพูดคุยได้ แต่พวกเขาสามารถสื่อสารผ่านทางเสียงและภาษากำกับได้อย่างดี พวกเขามีความสามารถในการจดจำและเรียนรู้เสียงของคนในครอบครัว และสามารถจำคำพูดที่ได้ยินได้อย่างดี

เด็กทารกยังไม่มีความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองต่อคำพูดของผู้ใหญ่ แต่พวกเขาสามารถเรียนรู้จากการสังเกตและตอบสนองในช่วงแรกๆของชีวิต เด็กทารกจะมีความสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัว และมีความสนใจในการสังเกตและสื่อสารกับผู้ใหญ่ พวกเขาจะมองตามสิ่งที่เคลื่อนไหว และใช้การสังเกตเพื่อเรียนรู้และเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริง


ในช่วงแรกๆของชีวิต เด็กทารกยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆ แต่พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ได้อย่างชัดเจน พวกเขายังไม่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสิ่งของได้อย่างรวดเร็ว แต่พวกเขาสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งของได้จากการสังเกตและฝึกฝนเป็นเวลานาน  ซึ่งเด็กทารกจะเริ่มพัฒนาทักษะทางสังคม พวกเขาเริ่มเข้าใจคำพูดและทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งสอน และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นกับเพื่อน พวกเขาจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน เช่น การแบ่งปัน การรอคอย และการเล่นร่วมกัน


นอกจากนี้ เด็กทารกมีความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและสมองได้อย่างรวดเร็ว การให้ความสนใจและการฝึกฝนที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กทารกเป็นไปได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับพัฒนาการของเด็กทารก การมีการสื่อสารและการเล่นเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกในช่วงนี้


อย่างไรก็ตาม การดูแลเด็กทารกเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในช่วงแรกๆของชีวิต การให้ความรักและการสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารก การมีการดูแลที่เหมาะสมเช่นการให้อาหารที่เหมาะสม การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว และการดูแลสุขอนามัยของเด็กทารก จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กทารกเป็นไปอย่างเต็มที่


ทั้งนี้ การเรียนรู้และพัฒนาของเด็กทารกเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กทารกเป็นไปอย่างเต็มที่ การดูแลและการสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กทารกในช่วงแรกๆของชีวิต การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมเด็กให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

  1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Cognitive Development: 8 to 12 Months : https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Cognitive-Development-8-to-12-Months.aspx
  2. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Infant and Toddler Development
    https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/development
  3. BabyCenter – Milestones: What to expect from birth to age 3
    https://www.babycenter.com/baby-milestones-by-month