โรคที่เด็กน้อยควรระวังในช่วงหน้าฝน

โรคที่เด็กน้อยควรระวังในช่วงหน้าฝน

ช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง และอาจเกิดฝนได้บ่อยขึ้น ซึ่งสามารถสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ และการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเด็กมักจะมีโอกาสติดเชื้อโรคบ่อยขึ้นในช่วงนี้

โรคที่พบบ่อยในเด็กในช่วงหน้าฝนได้แก่

 • หวัด
  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เด็กมีไข้สูง อาจมีอาการน้ำมูก ไอ และอาจมีอาการเจ็บคอ โดยเฉพาะเด็กอาจติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่
 • ไข้หวัดใหญ่
  ในบางกรณี เด็กอาจมีอาการทางเดินหายใจอักเสบ หรือปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ทำให้ต้องรักษาอย่างเร่งด่วน
 • โรคหัด
  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เด็กมีอาการขาดความสามารถในการเข้าต่อสู้กับเชื้อโรค อาจมีอาการไข้ ผื่น และอาจทำให้เด็กต้องรับการรักษา
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Encephalitis)
  เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งอาจเกิดการเสียชีวิตได้
 • โรคหวัดซีสต์
  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีอาการคล้ายกับหวัดใหญ่ แต่มีอาการเจ็บคอและไข้ต่ำกว่า
 • โรคภูมิแพ้
  เด็กอาจมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้เพราะช่วงหน้าฝนมีการปล่อยสารเคมีจากพืชและควันไฟจากการเผาไหม้ ทำให้เด็กมีอาการแพ้ที่สัมผัสหรือหายใจได้ง่ายขึ้น


นอกจากนี้ การป้องกันโรคในช่วงหน้าฝนสำคัญมาก โดยเด็กควรรับวัคซีนที่แพทย์แนะนำ และควรล้างมือบ่อยๆ ไม่ให้มือเปียกชื้น เพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรค และควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนด้วย และควรเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเทและห้องปิดเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรค หากเด็กมีอาการป่วย 

Reference

 1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Common Childhood Illnesses and Concerns : https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/Pages/Childhood-Illnesses-and-Health-Concerns.aspx
 2. Mayo Clinic – Infant and toddler health : https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/basics/infant-and-toddler-health/hlv-20049400
 3. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Children’s Health : https://medlineplus.gov/childrenshealth.html
 4. Raising Children Network – Common health concerns for babies and toddlers : https://raisingchildren.net.au/babies/health-daily-care/health-concerns/common-health-concerns-babies-toddlers