เทคนิคการเลือกแปรงฟันให้เหมาะสมกับเด็กทุกวัย

เทคนิคการเลือกแปรงฟันให้เหมาะสมกับเด็กทุกวัย

เด็กที่ไม่ค่อยชอบแปรงฟัน คงเป็นเรื่องหนักอกหนักใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อย เพราะไม่ว่าจะทำอย่างไร ลูกน้อยก็ชอบที่จะต่อต้านไม่ยอมแปรงฟันอยู่ดี ลองมาดูวิธีที่ทำให้ลูกน้อยยอมใจอ่อนกันดีกว่าค่ะ เพื่อให้มีสุขภาพปากและฟันที่ดีขึ้น เราจะสอนวิธีแปรงฟันของเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้คุณพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กได้อย่างถูกต้อง จะมีวิธีอะไรบ้าง ตามมาดูพร้อมๆ กันค่ะ

 1. วัยเตรียมตัวก่อนฟันน้ำนม ( 6 เดือน – 1 ปี )
  ในช่วงนี้เด็กยังมีการใช้ขวดนม เพื่อลดการเกิดความเสียหายของฟัน ในวัยนี้เราสามารถทำการตรวจสอบ
 2. เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันได้ง่าย
 3. วัยเด็กน้อย ( 1-3 ปี )
  ในช่วงนี้ควรเริ่มสอนเด็กใช้แปรงฟันเอง เริ่มต้นโดยเลือกแปรงฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ให้เป็นแปรงฟันที่มีขนาดเล็กพอจะพอดีกับปากเด็ก มีสัญลักษณ์ให้เด็กรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ใช้แปรงฟันอื่น สอนให้เด็กใช้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 • นำแปรงฟันไปแปรงที่ผิวฟันในมุม 45 องศา เพื่อทำความสะอาดทั้งผิวฟันและเหงือก แปรงให้เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงจากด้านบนไปยังด้านล่างหรือจากด้านล่างไปยังด้านบน ให้ใช้กำลังมืออ่อนๆ เพื่อไม่ทำให้เหงือกเลือนหรือเลือดออก
 • แปรงฟันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนของช่องปาก รวมถึงผิวฟันหน้า, หลัง, และด้านด้าน ให้แปรงฟันเป็นระยะเวลาประมาณ 2 นาทีในทุกครั้งที่แปรงฟัน
 • อย่าลืมทำความสะอาดลิ้นด้วย สามารถใช้แปรงฟันลิ้นพื่อล้างคราบและเชื้อบนลิ้นได้

ข้อปฎิบัติดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในวัยเด็กน้อย

 • สอนให้เด็กหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของของหวานหรืออาหารหวานในปริมาณมาก
 • จำกัดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลมและเครื่องดื่มหวาน โดยพยายามให้เด็กบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เช่น ผักผลไม้สด นมผึ้ง และอาหารที่มีความหลากหลาย
 • โดยแนะนำให้เด็กรู้จักการแปรงฟันหลังการบริโภคอาหารเพื่อลดการเกิดฟันผุ เช่น แปรงฟันหลังอาหารหวานหรือดื่มนม
 • สอนให้เด็กแปรงฟันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการเกิดคราบที่ฟัน
 • ตรวจสอบฟันและการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถพบหมอฟันเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจสอบเพิ่มเติมได้

โดยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในวัยเด็กมีความสำคัญอย่างมาก และควรเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูการแปรงฟันในแต่ละวัน โดยการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในวัยเด็กจะช่วยให้พัฒนาการและสุขภาพช่องปากของเด็กในระยะยาวได้ดีค่ะ

เทคนิคการเลือกแปรงฟันให้เหมาะสมกับเด็กทุกวัย

 • วัยเด็กเล็ก ( 1-3 ปี ) : ช่วงนี้เด็กยังไม่สามารถแปรงฟันเองได้ คุณควรช่วยแปรงฟันให้เด็ก โดยใช้แปรงฟันที่เป็นขนาดเล็ก ให้เด็กหยิบแปรงฟันเองเพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้วิธีการแปรงฟัน
 • วัยเด็กประถม ( 4-8 ปี ) : เด็กสามารถแปรงฟันเองได้ คุณควรสอนและส่งเสริมให้เด็กแปรงฟันเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 นาทีในทุกครั้ง อาจใช้เครื่องนับเวลาหรือเพลงสำหรับเด็กเพื่อช่วยให้เด็กทราบว่าแปรงฟันควรทำเป็นเวลานานเท่าใด
 • วัยเด็กวัยรุ่น ( 9-12 ปี ) : เด็กวัยนี้สามารถแปรงฟันเองได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น คุณควรสอนให้เด็กใช้แปรงฟันที่มีขนาดเหมาะสมและมีไฟฉายที่ช่วยให้เห็นช่องปากได้ดีขึ้น สอนให้แปรงฟันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของฟันให้สะอาด
 • วัยเด็กวัยรุ่น ( 13-18 ปี ) : เด็กวัยนี้มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น คุณควรสอนให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอในเช้าและก่อนนอนนอกจากนี้ ควรสอนให้เด็กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก เช่น การสูบบุหรี่และการบริโภคอาหารหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง


อย่าลืมว่า การสอนและส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกต้องในแต่ละวัย จำเป็นต้องเน้นความสนใจและการติดตามการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพราะสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและเติบโตของเด็ก เราสามารถสนับสนุนและสอนเด็กในแต่ละวัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกต้อง ในทางกลับกัน เด็กก็จะมีพฤติกรรมดีในการแปรงฟันและดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเอง 

Reference

https://industry.in.th/dip/knowledge_detail.php?id=2647&uid=46211

https://www.bangkokhospital.com/content/prepare-healthy-teeth-good-development-for-children