วิธีการใช้เครื่องปั๊มนมแม่ที่ปลอดภัย 

วิธีการใช้เครื่องปั๊มนมแม่ที่ปลอดภัย 

การใช้เครื่องปั้มนมแม่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณแม่สามารถปั๊มนมในที่สาธารณะได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังในการสั่งปั้มนม แต่เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารก การใช้เครื่องปั้มนมต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ทำความสะอาดเครื่องปั้มนม
  ก่อนที่จะใช้เครื่องปั้มนมให้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ แล้วตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
 2. ปั๊มนมให้เพียงพอ
  การปั๊มนมให้เพียงพอจะช่วยให้คุณแม่สามารถปั้มนมออกมาได้เต็มที่ และลดความเสี่ยงในการที่ทารกจะดูดนมแม่ไม่พอ คุณแม่ควรดื่มน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมในร่างกายและการทานอาหารที่มีสารอาหารเพิ่มเติม เช่น ผักและผลไม้
 3. เลือกจังหวะที่เหมาะสม
  การใช้เครื่องปั้มนมคุณแม่ควรเลือกจังหวะที่เหมาะสม เช่น หลังจากทารกดูดนมแม่แล้วแต่ยังต้องการปั๊มนมเพิ่ม หรือก่อนการนอนหลับของทารกเพื่อเพิ่มความสบายในการหลับของทารก
 4. ทำความสะอาดหลังจากการใช้เครื่องปั้มนมแม่เสร็จสิ้น
  คุณแม่ควรดำเนินการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อและความเสียหายจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
 1. ใส่ชุดชั้นในให้นมบุตร
  การส่ชุดชั้นในให้นมบุตรหรือ nursing bra เป็นการช่วยป้องกันการรั่วไหลของน้ำนม และช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่อาจเข้าทำลายในเนื้อเยื่อที่มีแผลบนหน้าอกของคุณแม่
 2. ปรับความแรงของเครื่องปั้มนม
  คุณแม่ควรปรับความแรงของเครื่องปั้มนมให้เหมาะสมกับระดับความสบายของคุณแม่ และใช้เวลาตรวจสอบความสบายของทารกในระหว่างการใช้เครื่องปั้มนม
 3. รักษาความสะอาดและสุขอนามัย
  คุณแม่ควรรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเหมาะสม เช่น ล้างมือก่อนการใช้เครื่องปั้มนมแม่ และสลับการใช้ส่วนประกอบของเครื่องปั้มนมแม่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 4. ออกแบบการใช้เครื่องปั้มนม
  คุณแม่ควรออกแบบการใช้เครื่องปั้มนมให้เหมาะสมกับระบบของตนเอง เช่น การเลือกเครื่องปั้มนมที่เหมาะสมกับความต้องการ และการปรับการใช้งานของเครื่องปั้มนมตามความสะดวกสบายของคุณแม่

การใช้เครื่องปั้มนมแม่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมทารกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้การปั๊มมือ แต่เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกการใช้เครื่องปั้มนมแม่ต้องทำตามขั้นตอนข้างต้น และอย่าลืมตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งานเสมอ หากมีอาการผิดปกติหรือมีส่วนที่ชำรุดให้หยุดการใช้งานทันทีและนำเครื่องปั้มนมไปซ่อมบำรุงก่อนใช้งานอีกครั้ง

Reference

 1. เว็บไซต์ La Leche League International ได้เขียนบทความที่อธิบายถึงวิธีการใช้งานเครื่องปั้มนมแม่ที่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการทำความสะอาดเครื่องปั้มนมและอุปกรณ์ต่างๆ https://www.llli.org/breastfeeding-info/breastfeeding-toolkit/breastfeeding-preparation/pumping/
 2. เว็บไซต์ Medela ได้เขียนบทความที่อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องปั้มนมแม่ที่ปลอดภัย รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องปั้มนมและอุปกรณ์ต่างๆ https://www.medela.us/breastfeeding/articles/pumping-breast-milk-safely
 3. เว็บไซต์ Verywell Family ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปั้มนมแม่ที่ปลอดภัย ซึ่งอธิบายถึงประโยชน์ของการทำความสะอาดเครื่องปั้มนมอย่างสม่ำเสมอและการใช้งานเครื่องปั้มนมแม่อย่างถูกต้อง https://www.verywellfamily.com/how-to-use-a-breast-pump-293792