คุณแม่ท้องเป็นธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม ป้องกันอย่างไร 

คุณแม่ท้องเป็นธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม ป้องกันอย่างไร 

ธาลัสซีเมีย (Toxoplasmosis) เป็นโรคที่มักเกิดจากเชื้อ Toxoplasma gondii ที่พบได้ในสัตว์เลี้ยง โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางอาหารหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อนี้อยู่ เช่น ทราย ดิน และอุปกรณ์เล่นของแมว เป็นต้น

สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ถ้าติดเชื้อธาลัสซีเมีย อาจมีผลต่อการตั้งท้องและการเจริญเติบโตของทารกได้ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของการตั้งท้อง การติดเชื้อธาลัสซีเมียอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติในทารกได้ เช่น พิการทางสมอง การบกพร่องทางสายตา หรือความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและการทำงานของกระดูก

การป้องกันการติดเชื้อธาลัสซีเมียในผู้ตั้งครรภ์สามารถทำได้ ดังนี้

 1. รักษาความสะอาด
  ควรล้างมืออย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือเครื่องใช้ที่มีเชื้อ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินทราย
 2. การปรุงอาหาร
  ควรตรวจสอบความสะอาดของผักและผลไม้ที่ใช้ปรุงอาหาร และปรุงอาหารให้สุกตามเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม
 3. การบริหารจัดการทางสุขภาพ
  การบำบัดรักษาทันทีหากมีอาการป่วยหรือติดเชื้อ เช่น อาการปวดศีรษะ ไข้ คอแข็ง และอาการอื่นๆ
 1. การตรวจสุขภาพแม่และทารก
  ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน และตรวจการติดเชื้อธาลัสซีเมียในช่วงตั้งท้อง
 2. การสอบถามปรึกษาแพทย์
  ควรสอบถามแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อธาลัสซีเมียหรือไม่ และสอบถามแพทย์ว่าควรทำอย่างไรในกรณีที่ติดเชื้อธาลัสซีเมีย
 3. การตรวจเลือด
  ควรตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อธาลัสซีเมียและสามารถรับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้

อย่างไรก็ตาม การป้องกันการติดเชื้อธาลัสซีเมียในช่วงตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติในทารกได้ ดังนั้นผู้ตั้งครรภ์ควรป้องกันการติดเชื้อธาลัสซีเมียและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับแม่และทารกในครรภ์ ในกรณีที่มีอาการเบื้องต้นของธาลัสซีเมีย ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เหมาะสม 

Reference

 1. American Pregnancy Association. (2022). Toxoplasmosis. Retrieved from https://americanpregnancy.org/pregnancy-health/toxoplasmosis-while-pregnant-6518/
 2. Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Toxoplasmosis. Retrieved from https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/gen_info/pregnant.html
 3. March of Dimes. (2022). Toxoplasmosis and Pregnancy. Retrieved from https://www.marchofdimes.org/pregnancy/toxoplasmosis-and-pregnancy.aspx