แบบไหนที่เรียกว่า คลอดก่อนกำหนด 

แบบไหนที่เรียกว่า คลอดก่อนกำหนด 

การคลอดก่อนกำหนดหมายถึงการที่ทารกในครรภ์ถูกคลอดออกมาก่อนวันที่คาดหมายตาม EDD (Estimated Due Date) ซึ่งเป็นวันที่คาดว่าทารกจะเกิดจากการนับอายุครรภ์ โดยทั่วไปแล้ว EDD จะคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่มีการมีประจำเดือนแล้วนับไป 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์

ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับแม่หรือทารก มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การตั้งครรภ์เต็มรูปแบบในวัยที่ยังไม่ถึง 18 ปี โรคประจำตัวของแม่ที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน ได้รับอุบัติเหตุ แม่เจ็บท้องในช่วงตั้งครรภ์ อาจจะทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดได้

โดยการคลอดก่อนกำหนดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้น หรือกลางของครรภ์ หรือแม้กระทั่งใกล้คลอด การคลอดก่อนกำหนดอาจจะมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากมีสัญญาณหรืออาการแสดงว่าการคลอดกำลังเริ่มต้น หรือเมื่อถึงเวลาคลอด ควรรีบพบแพทย์ทันที

การคลอดก่อนกำหนดอาจจะทำให้ทารกมีน้ำหนักต่ำกว่าปกติ และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น คลอดครั้งที่ 2 และต่อเนื่องไป การติดเชื้อในท่อน้ำเหลือง และอื่น ๆ ดังนั้น การดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ในช่วงคลอดก่อนกำหนดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับคุณแม่ที่คาดว่าอาจจะคลอดก่อนกำหนด ควรจะระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ช่วยผดุงครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด การเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคลอด การหายใจและการพักผ่อนตอนคลอด การเลือกสถานที่และวิธีการคลอด ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงในกรณีนี้

นอกจากนี้ การคลอดก่อนกำหนดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและมีสาเหตุได้หลายประการ การดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ในช่วงคลอดก่อนกำหนดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม่ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ช่วยผดุงครรภ์ และเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคลอด ในกรณีที่เกิดการคลอดก่อนกำหนด การดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการคลอดและคลอดเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

Reference

  1. March of Dimes. (2022). Preterm Labor and Birth. Retrieved from https://www.marchofdimes.org/complications/preterm-labor-and-birth.aspx
  2. American Pregnancy Association. (2022). Premature Birth. Retrieved from https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/birth-defects/premature-birth-193/
  3. Mayo Clinic. (2022). Premature Birth. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-birth/symptoms-causes/syc-20376730