วิธีการเลือกนมเด็กอย่างไรให้เหมาะสมกับวัย 

วิธีการเลือกนมเด็กอย่างไรให้เหมาะสมกับวัย 

การเลือกนมเด็กอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ด้วยเหตุนี้การเลือกนมเด็กควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยพิจารณาจากปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับอายุเด็กนั้นๆ

โดยทั่วไปแล้ว นมแม่เป็นต้นแบบของนมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกน้อย และเหมาะสมสำหรับเด็กทุกวัย แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนและสารอาหารในนมแม่อาจไม่เพียงพอสำหรับเด็กในบางครั้ง เช่น เมื่อเด็กมีความต้องการสารอาหารที่มากขึ้นเมื่อมาถึงช่วงอายุ 6 เดือนขึ้นไป  ซึ่งการเลือกนมเด็กควรพิจารณาจากปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยของเด็ก ดังนี้

นมแม่ : เป็นต้นแบบของนมที่เหมาะสมสำหรับเด็กในทุกวัย แต่เด็กอาจต้องการอาหารเพิ่มเติมเมื่อมาถึงอายุ 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้น นมแม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารและการเลี้ยงดูเด็กตลอดไป

นมผสมสำเร็จรูป : สำหรับเด็กที่ไม่สามารถดื่มนมแม่ได้หรือในกรณีที่นมแม่ไม่เพียงพอ นมผสมสำเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ดี โดยสารอาหารที่สำคัญอย่างโปรตีน เลซิติน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส โดยนมผสมสำเร็จรูปสามารถเลือกซื้อได้จากห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายยา ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์และประเภท เช่น นมผสมสำเร็จรูปสำหรับทารก นมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก

หากต้องการเลือกนมผสมสำเร็จรูป ควรพิจารณาตามอายุของเด็ก ดังนี้

0-6 เดือน : นมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุนี้ควรเป็นนมผสมสำเร็จรูปสำหรับทารก ที่มีสารอาหารและปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และควรหลีกเลี่ยงการใช้นมที่มีน้ำตาลเยอะเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กมีภาวะโรคเบาหวานในภายหลัง

6-12 เดือน : นมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุนี้ควรเป็นนมผสมสำเร็จรูปสำหรับทารกที่มีสารอาหารและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และควรหลีกเลี่ยงการใช้นมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กมีภาวะโรคเบาหวานในภายหลัง นอกจากนี้ ควรเลือกนมผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเหล็กและวิตามินซี เพื่อช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก

1-2 ปี : นมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุนี้ควรเป็นนมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กที่มีสารอาหารและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และควรหลีกเลี่ยงการใช้นมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะเกินไป นอกจากนี้ ควรเลือกนมผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเหล็กและวิตามินซี เพื่อช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก

2 ปีขึ้นไป : นมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุนี้ควรเป็นนมผสมสำเร็จรูปที่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่านมผสมสำเร็จรูปสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่านี้ และควรเลือกนมผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเหล็กและวิตามินซี เพื่อช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงด้วยนมแม่เป็นสิ่งสำคัญและควรเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกนมเด็กทุกวัย ดังนั้นควรเลือกเป็นอย่างแรกและหลักในการเลือกนมเด็ก เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสารอาหารและธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กในทุกวัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มที่

Reference

  1. American Academy of Pediatrics. (2021). Choosing a Formula. Retrieved from https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Choosing-a-Formula.aspx
  2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Infant Nutrition: What Should My Baby Eat? Retrieved from https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/foods-and-drinks/what-to-feed.html
  3. La Leche League International. (2022). Choosing a Breastfeeding-Friendly Daycare. Retrieved from https://www.llli.org/choosing-a-breastfeeding-friendly-daycare/