วิธีการนับอายุครรภ์

วิธีการนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการติดตามและดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์ การนับอายุครรภ์ช่วยให้แพทย์และผู้ดูแลรักษาสามารถประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างดี และทำให้สามารถวางแผนการดูแลและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการนับอายุครรภ์ที่แพทย์จะใช้ มักจะใช้วิธีการนับจากวันแรกของประจำเดือนของผู้หญิงที่มีระยะเวลาการมีประจำเดือนปกติ การนับอายุครรภ์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนล่าสุดของผู้หญิง โดยคำนวณจากวันที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการตกครรภ์ นับจากวันนั้นไปจนถึงวันที่เกิดทารก ซึ่งหากทราบอายุครรภ์แล้วแพทย์จะสามารถวางแผนการดูแลและการคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี รวมถึงตรวจสอบความเป็นปกติของทารกในครรภ์และเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดให้เป็นอย่างดี

การนับอายุครรภ์ คุณแม่ต้องนับอย่างไร? 

การนับอายุครรภ์คุณหมอจะใช้วิธีการนับจากวันแรกของประจำเดือนของผู้หญิงที่มีระยะเวลาการมีประจำเดือนปกติ โดยวิธีการนับอายุครรภ์ที่นิยมใช้คือวิธี Naegele’s Rule ซึ่งเป็นวิธีที่คำนวณจากวันแรกของประจำเดือนล่าสุดของผู้หญิง และเพิ่มจำนวนวันที่เท่ากับระยะเวลาของการมีประจำเดือนปกติของผู้หญิง หลังจากนั้นลบจำนวนวันทั้งหมดด้วย 7 แล้วจึงเป็นจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ยกตัวอย่างเช่น
หากวันแรกของประจำเดือนล่าสุดของผู้หญิงเป็นวันที่ 1 มกราคม และระยะเวลาของการมีประจำเดือนปกติของผู้หญิงเป็น 28 วัน จึงจะนับเป็น 1+28=29 วัน จากนั้นลบด้วย 7 จึงได้ 4 สัปดาห์และ1วัน (หรือ 29 – 7 x 4 = 1) ซึ่งแปลว่าอายุครรภ์ของผู้หญิงนี้คือ 4 สัปดาห์และ 1 วัน นับจากวันแรกของประจำเดือนล่าสุดของผู้หญิง

การนับอายุครรภ์แบบนี้เป็นวิธีที่เป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์และวางแผนการดูแลในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

นอกจากวิธีการนับอายุครรภ์แบบ Naegele’s Rule แล้วยังมีวิธีการนับอายุครรภ์อื่นๆ อีกหลายวิธี เช่น การใช้ ultrasound (อัลตราซาวนด์) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสียงคลื่นไปยังทารกในครรภ์ เพื่อสร้างภาพของทารกในครรภ์ ด้วยความแม่นยำสูงและเป็นวิธีที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือมีความไม่สะดวกในการใช้งาน การใช้ ultrasound นับอายุครรภ์จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยการพัฒนาของทารกได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ดีกว่าการนับอายุครรภ์ด้วยวิธีอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีการใช้ clinical assessment ซึ่งเป็นการตรวจสอบอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์เพื่อให้การประเมินการพัฒนาของทารกในครรภ์ เช่น การตรวจชีพจร การตรวจความดันโลหิต การตรวจหน้าท้อง การตรวจสอบขนาดของรังไข่และขนาดของทารก ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการนับอายุครรภ์อื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

Reference

  1. American Pregnancy Association. (2022). Pregnancy Due Date Calculator. Retrieved from https://americanpregnancy.org/duedatecalculator/
  2. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Due Date Calculator. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy-due-date-calculator/art-20047713
  3. What to Expect. (2022). Due Date Calculator. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/due-date-calculator/