คุณแม่ตั้งครรภ์กับความเสี่ยงในไตรมาสแรก

คุณแม่ตั้งครรภ์กับความเสี่ยงในไตรมาสแรก

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสแรกนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็มีมากขึ้น โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้น มีดังนี้

 1. ความเสี่ยงไตรมาสแรก
  ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคลอดเหมือนกันกับช่วงตั้งครรภ์ในระยะอื่นๆ  ซึ่งในไตรมาสแรกนั้นยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงขึ้น และอาจเกิดจากการได้รับเชื้อโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดคลอดก่อนกำหนด และภาวะสูญเสียทารกในครรภ์ในระยะต้นของการตั้งครรภ์ด้วย
 2. วิธีการลดความเสี่ยง
  เพื่อลดความเสี่ยงในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพที่แพทย์แนะนำ เช่น รับวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์และถั่วเหลือง และควรลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลประกอบอย่างมาก
 3. สุขภาพ
  การดูแลสุขภาพในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสุขภาพของคุณแม่ในช่วงนี้จะมีผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ ซึ่งคุณแม่ควรรับประทานอาหารที่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ในอาหาร เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

นอกจากนี้ คุณแม่ควรเข้ารับการตรวจในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ และให้การดูแลที่เหมาะสมโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแม่มีอาการไม่ปกติ เช่น ปวดท้องหรือมีเลือดออก คุณควรพบแพทย์ทันที

Reference

 1. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/multimedia/pregnancy/sls-20076930?s=9
 2. American Pregnancy Association. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://americanpregnancy.org/week-by-week/
 3. What to Expect. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/pregnancy/week-by-week/