คุณแม่ตั้งท้องในไตรมาส 3 ต้องรู้ ! 

คุณแม่ตั้งท้องในไตรมาส 3 ต้องรู้ !

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งท้องจะมีระยะเวลาประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่การคลอด เป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตของทารกอย่างรวดเร็วและคุณแม่จะเริ่มรู้สึกอ่อนแอและเหนื่อยง่ายมากขึ้น และคุณแม่ตั้งครรภ์อาจมีอาการอื่นๆ เช่น การเกิดอาการแสบร้อนในช่วงกลางวัน หรือการนอนไม่หลับในช่วงค่ำคืน เพราะความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ รวมถึงยังมีบางปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

 1. น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้
  ทารกกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักของคุณแม่ท้องเพิ่มขึ้นได้ แต่ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหาร เพราะการรับประทานอาหารเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มมากเกินไป และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
 2. การคลอดก่อนกำหนด
  การคลอดก่อนกำหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 อาจเกิดขึ้นได้ โดยสาเหตุอาจเป็นเพราะสุขภาพของคุณแม่หรือทารกในครรภ์ หากคุณแม่มีอาการหน้ามืดเสี่ยงที่จะเกิดการคลอดก่อนกำหนด ในผู้ที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนดหรือมีภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะโรคทางหลอดเลือด ในกรณีนี้ คุณแม่ท้องควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการรับประทานอาหารให้เพียงพอ และการนอนหลับที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด
 1. ปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้
  คุณแม่ท้องอาจมีอาการต่างๆ เช่น อาการท้องผูก อาการปวดหัว อาการน้ำมูก และอาการปวดต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของทารกซึ่งทำให้คุณแม่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น คุณแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การนอนหลับที่เพียงพอ และการดูแลสุขภาพทั่วไปอย่างเหมาะสม
 2. อาการติดเชื้อ
  อาการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของคุณแม่อ่อนแอลงจากการเจริญเติบโตของทารกที่อยู่ภายในท้องมดลูกเติบโตเร็วขึ้น และอาจจะมีอาการที่ผิดปกติ เช่น อาการปวดท้อง อาการเจ็บปวดหลัง อาการหน้ามืด เป็นต้น หากคุณแม่ท้องมีอาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันและรักษาอาการต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ยังเป็นช่วงที่คุณแม่ท้องจะต้องเตรียมตัวสำหรับการคลอด โดยควรเตรียมเอกสารและของใช้สำหรับการคลอดไว้ล่วงหน้า เช่น สายคลอด ผ้าอ้อมสำหรับทารก และเสื้อผ้าที่สะดวกและสบายในการใส่ในช่วงคลอด เริ่มจากคุณแม่ควรฝึกฝนการหายใจแบบลึกๆ และการนอนหลับในท่าที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการคลอดที่ยากลำบาก

นอกจากนี้ คุณแม่ท้องควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพหรือสงสัยว่ามีอาการผิดปกติ เพื่อได้รับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลครรภ์และการเตรียมตัวสำหรับการคลอดให้เหมาะสม ดังนั้นการรับฟังคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็น

Reference

 1. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/multimedia/pregnancy/sls-20076930?s=9
 2. American Pregnancy Association. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://americanpregnancy.org/week-by-week/
 3. What to Expect. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/pregnancy/week-by-week/