เทคนิคการทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่ 

เทคนิคการทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่ 

PP กระตุ้นน้ำนมแม่ หรือ Power Pumping เป็นเทคนิคการกระตุ้นน้ำนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมที่แม่สามารถผลิตได้ วิธีการทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่มีดังนี้

 1. การเตรียมตัว

ก่อนการทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่ แม่ควรเตรียมตัวให้เหมาะสมโดยการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากๆ เช่น เนื้อสัตว์ ถั่วเหลือง และผักผลไม้ที่มีวิตามินซี เป็นต้น และดื่มน้ำเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างการผลิตน้ำนมของแม่

 1. การทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่
 • ขั้นตอนที่ 1 : ทำการดูดนมที่เตรียมไว้เป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อกระตุ้นการผลิตน้ำนมของแม่
 • ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากดูดนมไปแล้ว แม่ควรพักอย่างน้อย 10-15 นาที เพื่อให้เต้านมเต็มไปด้วยน้ำนม
 • ขั้นตอนที่ 3 : ทำการดูดนมอีกครั้งเป็นเวลา 10-15 นาที แต่ในขณะนี้ควรใช้เทคนิคการดูดนมแบบ Double Pumping คือการใช้เครื่องดูดนม 2 ข้างพร้อมกันเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมที่แม่สามารถผลิตได้มากขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 4 : พักเป็นเวลา 10-15 นาที และทำขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง แต่ในขณะนี้ควรเพิ่มระดับการดูดนมจากปกติ
 • ขั้นตอนที่ 5 : ทำขั้นตอนที่ 3-4 อีก 2-3 รอบ โดยพักเวลาประมาณ 10-15 นาทีระหว่างการดูดนม
 • ขั้นตอนที่ 6 : ในขณะที่ทำการดูดนม แม่ควรเอื้อมมือลงไปบนตัวเครื่องดูดนมเพื่อกระตุ้นการดูดนมอย่างมากที่สุด และควรเปลี่ยนจังหวะการดูดนม ตลอดจนทำการกระตุ้นน้ำนมแม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 30-60 นาที

คำแนะนำ

การทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่ควรทำเป็นระยะเวลา 2-3 วันเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม แต่ไม่ควรทำก่อนให้นม เพราะอาจทำให้เต้านมอักเสบและทำให้แม่รู้สึกไม่สบายได้

นอกจากนี้ PP กระตุ้นน้ำนมแม่เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมของแม่ให้เพิ่มขึ้น วิธีการทำ PP กระตุ้นน้ำนมแม่ได้แก่การเตรียมตัวให้เหมาะสม และทำการดูดนมตามขั้นตอนที่กำหนด โดยควรทำเป็นระยะเวลา 2-3 วัน แต่ไม่ควรทำก่อนให้เต้านมอักเสบและทำให้แม่รู้สึกไม่สบายได้

Reference

 1. “Power Pumping to Increase Breast Milk Supply” บทความจากเว็บไซต์ Verywell Family อธิบายวิธีการทำ Power Pumping อย่างละเอียด รวมถึงคำแนะนำในการทำ Power Pumping ให้ได้ผลมากที่สุด

https://www.verywellfamily.com/power-pumping-to-increase-breast-milk-supply-431891

 1. “Power Pumping: How to Increase Your Breast Milk Supply” บทความจากเว็บไซต์ Medela อธิบายถึงวิธีการทำ Power Pumping อย่างละเอียด รวมถึงเทคนิคและเคล็ดลับในการทำ Power Pumping

https://www.medela.us/breastfeeding/articles/power-pumping

 1. “How to Power Pump: Everything You Need to Know” บทความจากเว็บไซต์ The Pumping Mommy อธิบายวิธีการทำ Power Pumping อย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนการทำ Power Pumping และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำ Power Pumping

https://www.thepumpingmommy.com/how-to-power-pump/