เด็กๆชอบหิวเวลากลางดึก เกิดจากอะไร 

เด็กๆชอบหิวเวลากลางดึก เกิดจากอะไร 

การหิวกลางดึกของเด็กส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของร่างกายและสุขภาพโดยรวมทั้งระบบการเรียนรู้ของเด็กด้วย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เด็กหิวกลางดึกคือการกินอาหารไม่เพียงพอ หรืออาจจะกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีความหวานสูง หรืออาหารประเภทอื่นที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็ก

การนอนหลับไม่เพียงพออาจเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เด็กหิวกลางดึกด้วย เพราะการนอนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อระบบการเรียนรู้ของเด็ก สามารถกระตุ้นระบบประสาทให้ในช่วงกลางคืน และการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอาจส่งผลกระทบต่อการนอนของเด็ก เพราะแสงที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปจะกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนแสงในสมองทำให้เด็กมีอาการไม่สบาย และไม่ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ

ดังนั้น การป้องกันการหิวกลางดึกในเด็กควรคำนึงถึงการให้อาหารที่เหมาะสม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการป้องกันการนอนไม่หลับ เราควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอน ซึ่งอาจรวมถึงการเตรียมตัวก่อนนอน เช่น การออกกำลังกายในช่วงกลางวัน เพื่อช่วยลดความเครียดและเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่ช่วยลดความวิตกกังวล

การกำหนดเวลานอนหลับให้เหมาะสมกับอายุของเด็กเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย โดยเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีจะต้องนอนประมาณ 14-17 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเด็กอายุ 1-2 ปีจะต้องนอนประมาณ 11-14 ชั่วโมงต่อวัน และเด็กอายุ 3-5 ปีจะต้องนอนประมาณ 10-13 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากนี้ การลดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเป็นสิ่งที่ช่วยลดอาการไม่สบายและส่งผลกระทบต่อการนอนของเด็กได้ เราอาจสร้างกฎเกณฑ์ว่าเวลาใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรจะหยุดก่อนนอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

สุดท้ายนี้ หากเด็กยังมีอาการหิวกลางดึก หรือนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ เพื่อรับคำแนะนำและการวินิจฉัยเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นค่ะ

Reference

  1. HealthyChildren.org. (2022). Why Is My Child Always Hungry at Night? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Why-Is-My-Child-Always-Hungry-at-Night.aspx
  2. WebMD. (2022). Why Kids Get the Nighttime Munchies. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.webmd.com/parenting/features/why-kids-get-nighttime-munchies
  3. Verywell Family. (2022). Why Kids Get Hungry at Night and How to Curb the Cravings. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.verywellfamily.com/why-kids-get-hungry-at-night-2633163