เด็กควรดูทีวีนานแค่ไหน ถ้าดูมากจะเป็นอันตรายไหม

เด็กควรดูทีวีนานแค่ไหน ถ้าดูมากจะเป็นอันตรายไหม

การดูทีวีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การดูทีวีเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดูทีวีมากเกินไป ดังนั้นบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการดูทีวีสำหรับเด็ก

การดูทีวีในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่ว่าง่าย เพราะเด็กแต่ละคนมีลักษณะและความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม มีบางแหล่งที่แนะนำให้เด็กดูทีวีไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในความเป็นจริงแล้วจำนวนเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก และลักษณะของโปรแกรมที่เด็กกำลังดู

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรมีการดูทีวีเลย เพราะเด็กในช่วงอายุนี้ต้องการมีพัฒนาการทางด้านการสัมผัสและการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวมากกว่าการดูทีวี อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องดูทีวี ควรจำกัดเวลาไม่เกิน 30 นาทีต่อวันและควรเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมสมองเด็กที่แข็งแกร่งและการพัฒนาการของเด็ก

ในช่วงอายุ 2-5 ปี เด็กสามารถดูทีวีได้เป็นบางช่วง โดยไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่การดูทีวีควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เด็กทำในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรคอยเลือกโปรแกรมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ส่วนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป การดูทีวีเป็นสิ่งที่เข้ากันได้กับการเรียนรู้และพัฒนาการ อย่างไรก็ตามการดูทีวีไม่ควรเป็นกิจกรรมหลักที่เด็กทำในแต่ละวัน ควรจำกัดเวลาในการดูทีวีไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน และเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของเด็ก นอกจากนี้ผู้ปกครองควรคอยติดตามและสอนเด็กเกี่ยวกับการจัดการเวลาและการใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก

หากผู้ปกครองที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการดูทีวีมากเกินไป ควรคอยติดตามสังเกตพฤติกรรมของเด็ก หากพบว่าการดูทีวี มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ ผู้ปกครองควรลดเวลาในการดูทีวีลง หรือเปลี่ยนเนื้อหาการรับชมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองสามารถเลือกใช้สื่อต่างๆ อื่นๆ เช่น หนังสือ เกม หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

ทั้งนี้ การดูทีวีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองควรคอยติดตามและสอนเด็กเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก อย่างไรก็ตามการดูทีวีมีจุดด้อยที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะการให้เด็กดูทีวีควรคำนึงถึงจำนวนเวลาและเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Reference

  1. American Academy of Pediatrics. (2022). Media and Children Communication Toolkit. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx
  2. Mayo Clinic. (2022). How much screen time is too much for kids? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952
  3. Healthline. (2022). What Are the Risks of Too Much Screen Time for Kids? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthline.com/health/parenting/screentime-risks-kids