ตู้แช่น้ำนมมีความจำเป็นหรือไม่

ตู้แช่น้ำนมมีความจำเป็นหรือไม่

ตู้แช่น้ำนมเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเก็บน้ำนมให้สดใหม่ได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ที่ต้องปั้มน้ำนมสำหรับลูกๆ เพื่อให้ได้รับโภชนาการที่เพียงพอและสมบูรณ์ โดยการเก็บน้ำนมในตู้แช่น้ำนมยังช่วยลดการสลายตัวของโปรตีนในน้ำนม ที่ทำให้น้ำนมอยู่ในสภาพที่ดีและอร่อยมากขึ้น ดังนั้นหากคุณแม่ต้องการเพิ่มคุณภาพและความสดของน้ำนม การใช้ตู้แช่น้ำนมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากค่ะ

ซึ่งการใช้ตู้แช่น้ำนมยังช่วยให้การจัดเก็บน้ำนมที่มีคุณภาพดีและเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้การใช้ตู้แช่น้ำนมยังช่วยป้องกันการเสียหายของน้ำนมจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผสมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้น้ำนมได้เร็วที่สุด การใช้ตู้แช่น้ำนมทำให้คุณแม่สามารถเตรียมน้ำนมไว้ได้ตลอดเวลา และสามารถให้ลูกของคุณแม่ได้รับอาหารที่สดใหม่และเป็นประโยชน์มากขึ้น

 

ข้อดีของตู้แช่น้ำนม

 1. สามารถเก็บน้ำนมได้มากขึ้น
  การเก็บน้ำนมในตู้แช่น้ำนมช่วยให้สามารถเก็บน้ำนมได้มากกว่าการเก็บในถังนม เนื่องจากสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนมได้อย่างต่อเนื่อง
 2. ช่วยให้คุณภาพน้ำนมดี
  เนื่องจากตู้แช่น้ำนมสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ดี จึงช่วยให้น้ำนมมีคุณภาพดีและยังคงความสดใหม่ได้นานกว่าการเก็บในที่อื่นๆ
 3. ลดการสูญเสียของน้ำนม
  การเก็บน้ำนมในตู้แช่น้ำนม ช่วยลดการสูญเสียของน้ำนมเนื่องจากไม่ต้องเก็บน้ำนมไว้นานหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้น้ำนมเสื่อมสภาพและไม่มีคุณภาพ
 4. ใช้งานง่าย
  ตู้แช่น้ำนมมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการใช้งาน

Reference

 1. ศูนย์สุขภาพจิตตำบลหนองขาม. (2562). การเก็บรักษาน้ำนมแม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.nakhonnayokhospital.go.th/download/healthy_nakhonnayok/5.%20Breastfeeding.pdf
 2. บางมดเมืองการแพทย์. (2562). การเก็บรักษาน้ำนมแม่และการใช้ตู้แช่น้ำนม. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.bangmodmc.com/knowledge/detail/279
 3. สถาบันสุขภาพแห่งชาติ. (2562). ตู้แช่น้ำนม. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.nationalhealth.or.th/medical-equipment/detail/12081