ข้อควรรู้เมื่อเริ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

ข้อควรรู้เมื่อเริ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูก ดังนั้นสิ่งที่คุณแม่ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงนมแม่มีดังนี้

1.การเติบโตของเด็กเมื่อกินนมแม่
เด็กที่กินนมแม่จะแตกต่างจากเด็กที่กินนมผสม  ทั้งนี้ เด็กที่ได้กินนมแม่อย่างเหมาะสม จะเติบโตเร็วในช่วงแรก โดยเฉลี่ย ประมาณ ๖ เดือน

2. แม่ทุกคนมีปริมานน้ำนมมากพอที่จะเลี้ยงลูก
อย่ากังวลหากแม่บีบน้ำนมแม่ไม่ออกใน 2 – 3 วันแรกหลังคลอด  เพราะในระยะนี้ น้ำนมแม่ยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่จะมีมากพอสำหรับลูก  ขอเพียงแค่ คุณแม่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เชื่อมั่นว่าตนเองต้องมีน้ำนมพอ  ทำตัวเองให้ผ่อนคลายไม่เครียด  พยายามอดทนต่อความเหนื่อยที่ให้ลูกดูดนมทุก 2- 3 ชั่วโมง  อดทนต่ออาการเจ็บหรือเสียวมดลูกขณะลูกกำลังดูดนม เพราะ ฮอร์โมนอ็อกซิโตซิน ที่ช่วยเพิ่มสัญชาตญานความเป็นแม่ จะส่งผลทำให้มดลูกหดตัวเช่นกัน

3.เทคนิคสำคัญสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
คือให้ลูก ดูดเร็ว โดยให้ลูกดูดทันทีในห้องคลอด   ดูดบ่อย ทุก 2 – 3 ชั่วโมง   ดูดถูกวิธี คือปากลูกงับให้ถึงลานนม สังเกตได้จากปากลูกจะบาน คางลูกแนบหน้าอกแม่ ดั้งจมูกชิด หรือเกือบชิดหน้าอกแม่

4.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก
ไม่ต้องกินน้ำ หรืออาหารอื่น กินนมแม่อย่างเดียว เป็นข้อแนะนำของ องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ  ซึ่งได้จากการรวบรวมผลวิจัยจากประเทศต่างๆ  

Reference

  1. American Academy of Pediatrics. (2022). Breastfeeding and the Use of Human Milk. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827
  2. La Leche League International. (2022). The Womanly Art of Breastfeeding. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.llli.org/the-womanly-art-of-breastfeeding/
  3. World Health Organization. (2022). Breastfeeding. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1